Kompetenceudvikling

Samlede vidensnotater fra LIP - Ledelsesudvikling i Praksis

Læs vidensnotater, der handler om ledelse i forandring på erhvervsskoler.

LIP var et ledelsesudviklingsprojekt, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) igangsatte som følge af Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra februar 2014-2019. 

LIP mål var at skabe en kobling mellem de deltagende skolernes egne ledelsesudviklingsprojekter og fem overordnede ledelsestemaer:

  1. Offentlig ledelse og forandringsledelse i praksis
  2. Pædagogisk ledelse i hele organisationen
  3. Ungdomskultur - Ungdomsmiljø - Skolekultur
  4. Evalueringskultur og kvalitetssystemer
  5. Professionel dialog i læringsfællesskaber for leder

 

Podcast

Du kan også finde viden i en række podcast, som er udviklet i forbindelse med projektet: LIP-projekter podcast

 

Vidensnotater

Kvalitetssystemer og evaluerings- kultur på erhvervsuddannelserne

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.