Aktivitet

Købmandens kardinaldyder – et brætspil til de merkantile uddannelser

Spillet introducerer til karakterdannende egenskaber og fagidentitet, der knytter sig til de merkantile EUD- og EUX- uddannelser.

Eleven bliver i spillet bedt om at vælge løsninger på en række dilemmaer i relevante arbejdssituationer indenfor detail-, handels- og kontorbranchen.

Eleverne bliver udfordret ved at skulle foretage en række valg og opdage til tider overraskende konsekvenser af egne handlinger. Samtidig bliver eleven testet i relevant viden fra de forskellige merkantile fag.

Spillet er tænkt som en underholdende refleksionsplatform, som fungerer bedst i sammenhæng med en evaluering – enten undervejs eller efter spillet, samlet i klassen eller ved gruppesamtaler. Eleverne skal gerne blive nysgerrige, provokerede og samtidig underholdt undervejs. Man kan spille spillet på mange forskellige måder.

Spillet indeholder en række dilemmakort, som i sig selv kan bruges som udgangspunkt for en klassediskussion og refleksion om den merkantile fagidentitet. Dilemmakort, skæbnekort og særligt visdomskort kan tilpasses skolens faglige indhold og emner ved enten at udelade kort eller forfatte egne tekster og spørgsmål i kortskabelonerne.

 

Målgruppe

Spillet kan anvendes både på GF1, GF2 og i hovedforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser. Det kan anvendes, som introduktion til den merkantile uddannelse på GF1 og GF2 og senere hen på hovedforløbet. Det er især oplagt at anvende spillet i de/det uddannelsesspecifikke fag (USF) i undervisningen. Alle lærere vil kunne anvende spillet.

 

Materialer til aktiviteten

Materialet indeholder en lærer- og spillevejledning med variations- og udviklingsmuligheder og en quickguide til elevernes brug, når de skal spille spillet. Der medfølger skabeloner til udvikling af egne spillekort. Man skal selv supplere med terninger og spillebrikker til at flytte rundt på pladen.

Spillet indeholder følgende materialer, som man selv kan printe:

 • Spilleplade
 • Dilemmakort
 • Skæbnekort
 • Visdomskort 
 • Dydskort

 

Tidsramme

Spillet kan afvikles på en time. Det er optimalt at bruge et par timer på at spille spillet og evaluere spillet efterfølgende.

 

Bilag

 • Spillepladen printes, fx gerne i A3-format
 • Dydskort printes og klippes ud
 • Dilemmakort printes (evt. på blåt pap/papir) og klippes/skæres ud
 • Skæbnekort printes (evt. på gult pap/papir) og klippes/skæres ud
 • Visdomskort printes (evt. på rødt pap/papir) og klippes/skæres ud
 • Quickvejledning printes til eleverne

Medbring selv spillebrikker og to terninger.

 

Kreditering

Spillet er udviklet af U/Nord Lyngby Handelsskole som en del af Børne- og Undervisningsministeriets program om Karakterdannelse og faglig stolthed, der blev gennemført i 2019-2021

 

Referencer

Baggrundsmateriale for Karakterdanneles og faglig stolthed, bl.a. litteratur- og praksis kortlægning finder du her (ucviden.dk).

Print spillepladen.

Kortene skal printes og klippes ud.

Skal printes og klippes ud.

Print kortene og klip dem ud.

Kortene skal printes og klippes ud.

Vejledningen rammesætter mulighederne i spillet.

Her kan du lave dine egne dilemmakort.

Her kan du lave dine egne skæbnekort.

Her kan du lave dine egne visdomskort.

Elevvejledning.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.