Lovgivning

Ejendomsservicetekniker

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for ejendomsserviceteknikeruddannelsen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Find link til uddannelsesbekendtgørelsen i denne alfabetiske oversigt på uvm.dk.

Eux
I bekendtgørelsen finder du oversigt over fag, niveau og varigheden af den gymnasiale undervisning i eux-forløb på uddannelsen.

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige udvalg 
SUS-Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, sus@sus-udd.dk.

 

Oplæring

Lærepladsen.dk
Gode råd og regler om ansættelse af elever, refusion og godkendelse af praktikvirksomhed.
Find virksomheder, der søger elever, og få hjælp til at rekruttere elever.

Uddannelsesaftaler og lærlingeløn
Find godkendelsesskemaer og praktikerklæringer på sus-udd.dk.  

Ejendomsserviceteknikeruddannelsens hjemmeside 
På sus-udd.dk findes information om uddannelserne, godkendelsesskemaer, praktikerklæringer og meget mere.

 

Yderligere

Mere om ejendomsserviceteknikeruddannelsen
UddannelsesGuidens præsentation af ejendomsserviceteknikeruddannelsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.