Lovgivning

Lastvognsmekaniker

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for lastvognsmekanikeruddannelsen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Find link til uddannelsesbekendtgørelsen i denne alfabetiske oversigt på uvm.dk.

Eux
I bekendtgørelsen finder du oversigt over fag, niveau og varigheden af den gymnasiale undervisning i eux-forløb på uddannelsen.

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige udvalg 
Industriens Uddannelser.

 

Oplæring

Lønsatser for elever
Find de aktuelle satser på industriensuddannelser.dk.

 

Yderligere

Lastvognsmekanikeruddannelsens hjemmeside 
På www.industriensuddannelser.dk kan du finde relevant information, faktapjece, elektronisk godkendelse og meget mere.

Mere om lastvognsmekanikeruddannelsen 
Uddannelsesguidens præsentation af lastvognsmekanikeruddannelsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.