Lovgivning

Pædagogisk assistentuddannelse

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse. Desuden artikel og forløb om didaktisk læsning på uddannelsen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Find link til uddannelsesbekendtgørelsen i denne alfabetiske oversigt på uvm.dk.

 

Eux
I bekendtgørelsen finder du oversigt over fag, niveau og varigheden af den gymnasiale undervisning i eux-forløb på uddannelsen.

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige udvalg 
Det faglige Udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS).

 

Oplæring

SEVU 
På sevu.dk finder du oplysninger om, hvordan private institutioner eller virksomheder bliver godkendt som praktiksted og indgår en praktikaftale. Der er skemaer til praktikerklæring og praktikpladsgodkendelse samt oversigt over løntilskud, AUB refusion og regler og rammer for elevernes praktikforløb.

 

Lærepladsen.dk
Lærepladsen.dk hjælper oplæringsvirksomheder med rekruttering af nye elever og giver overblik over nuværende elevers skoleophold.

 

Yderligere

Mere om den pædagogiske assistentuddannelse 
UddannelsesGuidens præsentation af Den pædagogiske assistentuddannelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.