Strategisk ledelse

Strategisk ledelse handler om at se de overordnede mønstre og vælge prioriterede indsatsområder, der kan bidrage til skolens overordnede mål.

Den ledelsesmæssige organisering af eux omfatter alle de ledelsesmæssige beslutninger, som er med til at sætte rammen for eux-forløbene, blandt andet sammensætningen af undervisere, den fysiske placering af undervisningslokalerne og ansvarsfordeling i forhold til den daglige drift og koordinering af forløbene. Det er alt sammen forhold, som har betydning for, om eleverne oplever et godt læringsmiljø og et sammenhængende uddannelsesforløb.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.