Den merkantile model

Et eux-forløb på de merkantile uddannelser består af et grundforløb, et studiekompetencegivende forløb og et hovedforløb.

Alle fem merkantile erhvervsuddannelser kan gennemføres som eux-forløb, hvor de gymnasiale fag er samlet i et 1-årigt studiekompetencegivende forløb forud for, at eleverne begynder i hovedforløbet.

Tilrettelæggelse

Timetallet for de gymnasiale fag er ens for alle fem uddannelser. Bekendtgørelsen til den merkantile eux-model  på retsinformation.dk

Undervisningstid, fordybelsestid og individuel timepulje

Vejledning 2020

Ligesom på de gymnasiale uddannelser er de gymnasiale fag i eux-forløb tilrettelagt ud fra tre forskellige tidstyper: Undervisningstid, fordybelsestid og individuel timepulje. Tidstyperne er forklaret i vejledningsmaterialet lavet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Vejledningsmaterialet beskriver forskellene på de tre tidstyper og giver eksempler på placering og anvendelsen af den individuelle timepulje på 80 timer.

Uddannelser i den merkantile model

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.