Fagbilag og læreplaner

Få overblik over uddannelser og fag, der indgår i de merkantile erhvervsuddannelser. 

Oversigten indeholder uddannelser og fag, der indgår i de merkantile erhvervsuddannelser, deres timetal samt links til sider med mere information om uddannelserne og fagene på henholdsvis grundforløbet og det studiekompetencegivende forløb.

Find dokumentet i en PDF-udgave øverst, eller orienter dig i oversigten som også findes på denne side.

 

Merkantile erhvervsuddannelser

Faglige mål i det uddannelsesspecifikke fag fremgår af uddannelsesbekendtgørelsens § 3.

Merkantile erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelse
Uddannelsesbekendtgørelse
Mere om uddannelsen¹
Detailhandel
Detailhandel
klik under "D"
emu.dk
Eventkoordinator
Eventkoordinator
klik under "E"
emu.dk
Finans
Finans
klik under "F"
emu.dk
Handel
Handel
klik under "H"
emu.dk
Kontor
Kontor
klik under "K"
emu.dk

¹ På emu.dk finder du bl.a. informationer om det faglige udvalg for uddannelsen, uddannelsernes indhold, specialer og profiler, uddannelsens fagkonsulenter m.m.

 

 

Fagbilag på eux merkantil grundforløb

Fag på grundforløbet læses efter "bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne"(eud fagbilag). Bekendtgørelsen indeholder 18 §'er, som er gældende for alle grundfag samt et fagbilag for hvert grundfag.

Fagbilag på eux merkantil grundforløb
Grundfag
Fagets varighed¹
Fagbilag/
vejledning
Mere om faget
Spørgsmål/svar
Afsætning C
52 timer
eud fagbilag
emu.dk
emu-respons
Dansk C
65 timer
eud fagbilag
emu.dk
emu-respons
Erhvervsinformatik C
65 timer
eud fagbilag
emu.dk
emu-respons
Fremmedsprog C
78 timer
eud fagbilag
emu.dk
emu-respons
Matematik C
130 timer
eud fagbilag
emu.dk
emu-respons
Organisation C
78 timer
eud fagbilag
emu.dk
emu-respons
Samfundsfag C
65 timer
eud fagbilag
emu.dk
emu-respons
Virksomhedsøkonomi C
65 timer
eud fagbilag
emu.dk
emu-respons

¹Fagets varighed er bestemt i uddannelsesbekendtgørelsen for den enkelte uddannelse. Her er fagets varighed angivet i uger svarende til 26 klokketimer per uge.

 

Læreplaner på eux merkantil studiekompetencegivende forløb

Fag på A-, B- og C-niveau i det særskilte studiekompetencegivende forløb skal være fra bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for eux-forløb, hvis faget og niveauet findes i denne bekendtgørelse (eux læreplan). Er dette ikke tilfældet, skal faget og niveauet være fra bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, nærmere betegnet hhx-fagrækken (hhx læreplan). Hvis fag og niveauer ikke findes i nogen af disse fagrækker, skal faget være fra valgfagsrækken (valgfag læreplan) eller, hvis det heller ikke findes dér, fra stx-fagrækken, hf-fagrækken eller rækken af hf-enkeltfag.

Hvis fag på C-niveau findes i "bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne" (eud fagbilag), kan skolen beslutte, at fag på C-niveau, der indgår i det særskilte studiekompetencegivende forløb, skal være fra denne bekendtgørelse.

Læreplaner på eux merkantil studiekompetencegivende forløb

Gymnasialt fag/grundfag

Fagets varighed¹

Læreplan/fagbilag/vejledning

Mere om faget

Obligatoriske fag på alle merkantile erhvervsuddannelser.

Dansk A
185 timer
hhx læreplan
klik på "fag"
emu.dk
Engelsk B
135 timer
eux læreplan
klik på "fag"
emu.dk
Informatik B
125 timer
eux læreplan
klik på "fag"
emu.dk
Virksomhedsøkonomi B
125 timer
eux læreplan
klik på "fag"
emu.dk
Erhvervsområdeprojekt
20 timer + 30 timers fordybelsestid
eux læreplan
klik på "fag"
emu.dk

Et af følgende fag – se hvilke fag i uddannelsesbekendtgørelsens § 3 eller § 4 for den enkelte uddannelse.

2. fremmedsprog C (tysk C)
75 timer
valgfag læreplan
klik på "fag" eller
eud fagbilag
klik på "fagbilag"
emu.dk
gymnasialt valgfag
emu.dk
eud grundfag
Erhvervsjura C
75 timer
hhx læreplan
klik på "fag"
emu.dk
Finansiering C
75 timer
valgfag læreplan
klik på "fag" eller
eud fagbilag
klik "fagbilag"
emu.dk
gymnasialt valgfag
emu.dk
eud grundfag
Innovation C
75 timer
valgfag læreplan
klik på "fag"
 
Kulturforståelse C
75 timer
valgfag læreplan
klik på "fag"
 
Psykologi C
75 timer
valgfag læreplan
klik på "fag" eller
eud fagbilag
klik på "fagbilag"
emu.dk
gymnasialt valgfag
emu.dk
eud grundfag

Eleven skal som valgfag vælge mellem følgende muligheder inden for de af skolen tilbudte fag. Bemærk venligst at eleverne kan vælge andre fag end de fag, som er nævnt her i tabellen, såfremt skolen vælger at udbyde fagene samt at C-fagene ovenfor i "et af følgende fag" også kan indgå som valgfag.

Afsætning B
125 timer
hhx læreplan
klik på "fag"
emu.dk
Matematik B
125 timer
hhx læreplan
klik på "fag"
emu.dk
Samfundsfag B
125 timer
hhx læreplan
klik på "fag"
emu.dk
Markedskommunikation C
75 timer
valgfag læreplan
klik på "fag"
 
Mediefag C
75 timer
stx læreplan
klik på "fag"
emu.dk
Fordybelsestid og puljetid
Fordybelsestid
350 timer
Bekendtgørelse om den merkantile eux-model
Vejledning 2020
Puljetid
80 timer
Bekendtgørelse om den merkantile eux-model
Vejledning 2020
¹ Fagets varighed på det studiekompetencegivende forløb er bestemt i uddannelsesbekendtgørelsen for den enkelte erhvervsuddannelse.

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.