Redskab

Et læringsunivers om retsvæsenet

Danskernes tillid til domstolene er høj. Forstå retssystemet gennem sager, der har været for retten, på kenddinret.dk. Materialet rummer fem temaer til eud.

Kenddinret.dk udviklet af Dannmarks Domstole og er en hjemmeside, der blandt andet handler om retssikkerhed, retssager, domstolenes rolle, aktørerne i en retssag, de forskellige typer retssager og retssamfundet i et internationalt perspektiv.

Siden består af lettilgængelige, færdige undervisningsforløb, som er lige til at gå til for lærerne på erhvervsskolerne.

 

Sidens opbygning

Læringsuniverset har fem temaer til eux:

© Domstolsstyrelsen
  • Introduktion til retssystemet
  • En sag om spirituskørsel
  • En sag om digital krænkelse
  • Carlos i grundlovsforhør
  • Tre sager fra erhvervslivet 

Forløbene er variable og kan skaleres til både to og otte lektioner med forskellige opgaver. Det er – i samspil med lærere - særligt udviklet til EUD og EUX og tilpasset elevernes behov.

Siden indeholder et introduktionsmodul, som på 45 minutter giver eleverne basal viden om retssystemet, og som afsluttes med en quiz. Der medfølger en lærerside med færdige undervisningsforløb, konkrete sager og opgaver.

Forløbene opfylder og komprimerer læreplanerne og bekendtgørelsen for grundforløbet.

 

Til læreren

Kenddinret.dk har et område til lærerne, hvor du kan finde forslag til, hvordan materialet kan anvendes i undervisningen.

Det er derfor nemt for læreren at vælge mellem de færdige forløb på lærersiden og igangsætte undervisningen uden forberedelse for eleverne, der tilgår materialet online på kenddinret.dk.

 

Baggrund for materialet 

Domstolsstyrelsens udviklingsdirektør Merethe Eckhardt fortæller:

"Mange unge kender ikke deres rettigheder eller ved, hvordan danske domstole fungerer i praksis. Vi har skabt det her læringsunivers for at motivere og lære eleverne på erhvervsskolerne om det danske retssamfund, domstolene og deres rettigheder.
Det er vigtigt for at opretholde den høje tillid i befolkningen til domstolene, men det er også vigtigt, fordi mange af de unge i deres privatliv og arbejde vil kunne komme i kontakt med forskellige dele af retsvæsenet”

 

Kreditering

Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.