Forskning og viden

Konkrete tiltag til at få flere merkantile eux-elever videre i hovedforløbet

Få inspiration til at styrke merkantile eux-elevers overgang til hovedforløbet med dette inspirationskatalog fra PwC.

God praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet

Kataloget er baseret på en analyserapport om undersøgelse af god praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet

Undersøgelse af god praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet.

 

Formål

Tre ud af fem af de merkantile eux-elever, der begyndte på deres uddannelse i 2016, faldt fra, inden de nåede hovedforløbet.

På den baggrund er der udviklet et inspirationskatalog med konkrete tiltag, som skolerne kan lade sig inspirere af for at få flere merkantile eux-elever videre i hovedforløbet. Tiltagene er udvalgt med afsæt i de skoler, der har et relativt lavere frafald sammenlignet med andre skoler. To af tiltagene er uddybet i podcasts, som findes nedenfor.

Inspirationskataloget er baseret på analyserapporten om undersøgelse af god praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet.

 

Hovedpointer

 • Lærepladssøgning
  Skoler og elever vurderer, at især to tiltag relateret til skolernes lærepladssøgende arbejde har stort udbytte i forhold til at være med til at styrke elevernes overgang til hovedforløbet: Job-speeddating og minipraktik. 
 • Virksomhedssamarbejde
  Skoler og elever vurderer, at især to tiltag relateret til skolernes virksomhedssamarbejde har stort udbytte i forhold til at styrke elevernes overgang til hovedforløbet: At integrere virksomhedsbesøg i undervisningen og at sende undervisere ud på lærepladser.
 • Tilknytning til de merkantile erhverv
  Skoler og elever vurderer, at især to tiltag er med til at øge deres elevernes tilknytning til de merkantile erhverv og styrke elevernes overgang til hovedforløbet: At opsætte en talentvæg og at afholde forventningssamtaler.

 

Inspiration fra skolerne

Hør: Minipraktik på IBC i Kolding

En stor del af de elever, som begynder en merkantil erhvervsuddannelse med eux, falder fra inden hovedforløbet. I denne podcast fortæller uddannelseschef fra IBC International Business College i Kolding, Michael Lauridsen, om, hvordan de anvender minipraktik som led i at fastholde eleverne på uddannelserne og motivere dem til at tage hovedforløbet. Interviewet er udarbejdet i forbindelse med Undersøgelse af god praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet, som PwC har gennemført for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2019/2020.

 • Varighed: 12:23 minutter
 • Lyd, mix og redigering: Lærke Sødring Nielsen
 • Intro- og outrospeak: Karen Krag Sehested, PwC

 

Hør: Forventningssamtaler på Køge Handelsskole

En stor del af de elever, som begynder en merkantil erhvervsuddannelse med eux, falder fra inden hovedforløbet. I denne podcast fortæller uddannelseschef fra Køge Handelsskole, Hans Severinsen, om, hvordan de anvender forventningssamtaler som led i at fastholde eleverne på uddannelserne og motivere dem til at tage hovedforløbet. Interviewet er udarbejdet i forbindelse med Undersøgelse af god praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet, som PwC har gennemført for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2019/2020.

 • Varighed: 6:18 minutter
 • Lyd, mix og redigering: Lærke Sødring Nielsen
 • Intro- og outrospeak: Karen Krag Sehested, PwC

 

Faktaoplysninger

Materialet er udarbejdet af PwC i 2019.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.