Artikel

Merkantile videncentre leverer inspirerende materialer til din undervisning

Information om de to merkantile videncentre, hvis formål er at sikre et kompetenceløft på erhvervsskolerne.

I 2017 blev der udpeget to merkantile videncentre, hvis formål er at sikre et kompetenceløft på erhvervsskolerne ved bl.a. at uddanne elever til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked samt bidrage til vidensdeling og samarbejde skolerne i mellem.

Læs mere om videncentrenes etablering, formål og opgaver her på ministerets website. 

En af videncentrenes vigtigste opgaver er at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb, der kan anvendes bredt i undervisningen. På videncentrenes portal og YouTube kanaler kan du finde undervisningsforløb, webinarer med eksperter og filmmaterialer til eux fagene på grundforløbet, det studiekompetencegivende forløb og hovedforløbet.

Nogle af materialerne er udarbejdet direkte til de gymnasiale fag og niveauer, mens andre materialer kan anvendes med en større eller mindre tilpasning. Det er også muligt at plukke i undervisningsmaterialerne og tilføje elementer fra videncentrenes materialer i egne udviklede undervisningsforløb.

Videncenter for digital handel

Videncenter for digitale handel arbejder for at sikre, at viden om digital handel kommer ud i erhvervsuddannelserne og dermed gøre det nemmere for undervisere at holde sig opdaterede på og undervise i digital handel.

Find bl.a. materialer om kommunikation og brugen af sociale medier, fremtidens forbruger, trends, liveshopping, shitstorms, eksempler fra praksis og meget mere.

Du kan også som underviser deltage i et gratis e-læringsforløb, hvor du bliver introduceret til de mest grundlæggende elementer inden for digital handel.

Se forløbet her på videnscenterportalen.

Se undervisningsmaterialer her på videnscenterportalen.

Se filmaterialer i relalation til portalen på YouTube. 

Viden om data

Viden om data tager fat i de nyeste emner inden for digital forretningsudvikling og skaber i samarbejde med skoler og erhvervslivet undervisningsmateriale, der giver eleverne indgående kendskab til de nye teknologier, der er vigtige at kende, når man er på vej ud på arbejdsmarkedet.

Det er emner som Augmented Reality, Virtual Reality, Internet of Things, Kunstig Intelligens, Blockchain, Google Analytics, Sociale medier, Disruption og FN’s verdensmål m.fl., videncenteret introducerer eleverne til gennem bl.a. digitale mikroforløb.

Find også artikler, podcasts, film, manualer, emnekataloger, temadage og forskellige arrangementer mv. på videncenterets hjemmeside. Her kan eleverne også prøve at bygge deres egen chatrobot, og som underviser kan du deltage i forskellige udviklingsseminarer, hvor du kan udvikle egne undervsiningsforløb.

Se undervisningsmaterialer her på videnscenterportalen.

Se filmaterialer i relation til portalen på Youtube.

Se artikelserie med de nyeste begreber inden for data på videncenterportalen. (pdf-fil)

Find podcast i relation til portalen på Soundcloud.

Kreditering

Styrelsen for Undervisning og kvalitet - fagkonsulenten i EUX merkantil - maj 2022

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.