Erhvervsområdet

Erhvervsområdet på tekniske eux-forløb er et fagligt samspil mellem uddannelsens brancheorienterede fag og gymnasiefag. Her finder du fagbilag og vejledning.

I erhvervsområdet arbejder eleverne med virkelighedsnære problemstillinger, der bidrager til deres almene og teknologiske dannelse og som overskrider det enkelte fag.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.