Tekniske eux-modeller

Der er seks forskellige modeller for, hvordan tekniske eux-forløb kan udformes. Modellerne adskiller sig ved den gymnasiale fagrække som indgår, og ved fagenes varighed.

Her finder du oversigt over de seks eux-modeller.

Der findes 40 tekniske uddannelser med eux, som er grupperet under hver af de seks tekniske eux-modeller (A-F).
Hver model rummer sin egen gymnasiale fagrække med tilhørende timetal, og de gymnasiale fag kan være afkortet i forskelligt omfang fra model til model. 

Den samlede varighed af det enkelte eux-forløb afhænger af:

  • mængden af lærepladstid og skoleundervisning i erhvervsuddannelsen tilrettelagt uden eux
  • mængden af grundfag i erhvervsuddannelsen tilrettelagt uden eux 
  • eventuel afkortning i lærepladstiden i eux-forløbet.

Undervisningstid, fordybelsestid og individuel timepulje

Vejledning 2020

Ligesom på de gymnasiale uddannelser er de gymnasiale fag i eux-forløb tilrettelagt ud fra tre forskellige tidstyper: Undervisningstid, fordybelsestid og individuel timepulje. Tidstyperne er forklaret i vejledningsmaterialet lavet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Vejledningsmaterialet beskriver forskellene på de tre tidstyper og giver eksempler på placering og anvendelsen af den individuelle timepulje på 80 timer.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.