Der ligger et arbejde for skolerne i at skabe et godt undervisningsmiljø på eux, så eleverne får mulighed for at føle et tilhørsforhold både til deres ungdomsuddannelse og til de andre eux-elever.