Forskning og viden

Hvem er de unge, og hvad orienterer de sig imod?

En undersøgelse af unge i forberedende tilbud i Københavns Kommune afsøger, hvilke erfaringer unge uden ungdomsuddannelse har. 

Det er spørgsmål som: Hvilke barrierer påvirker de unges muligheder for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, og hvilke elementer i uddannelsessystemet imødekommer de unges behov?

 

Unge og uddannelse

EVA har interviewet de unge og fundet, at de er stærkt orienterede mod uddannelse. Der er blandt de unge en klar bevidsthed om, at uddannelse er en nødvendighed i det danske samfund. Samtidig er der centrale forskelle med hensyn til, hvordan de unge forholder sig til valget af en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen præsenterer derfor tre grupper af unge, der orienterer sig forskelligt mod en ungdomsuddannelse:

De foreløbigt afklarede unge har et klart defineret projekt med uddannelse, der retter sig mod en bestemt profession, men mangler eksempelvis almenfaglige kompetencer. 

De gymnasiepressede unge har typisk påbegyndt gymnasiale uddannelser af flere omgange, men falder fra som følge af sociale eller personlige barrierer. 

De uddannelsesflakkende unge har typisk påbegyndt forskellige erhvervsuddannelser, men falder fra, fordi de ikke er afklarede med hensyn til, hvilken ungdomsuddannelse de ønsker.

Undersøgelsen peger desuden på en række forhold i de unges liv, der på den ene eller den anden måde spænder ben for dem på vejen gennem uddannelsessystemet og bliver barrierer for deres påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Disse forhold grupperes i undersøgelsen i følgende tre kategorier: 1) skolegang og uddannelse, 2) systemet omkring den unge og 3) familie- og livssituation.

Undersøgelsen fremhæver også fire elementer på tværs af grundskole, forberedende tilbud og ungdomsuddannelse, som ifølge både de interviewede unge og de professionelle understøtter de unges motivation, læring og fastholdelse og på den måde imødekommer de unges behov med hensyn til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. De fire elementer er:

  • Rummelige læringsmiljøer, herunder undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte unge, gode relationer til voksne og fleksible rammer i tilbuddene
  • Vejledning til et meningsfuldt projekt med uddannelse, herunder vejledning, der hjælper den unge med at lægge en meningsfuld plan for vejen mod ungdomsuddannelse eller udfordrer den unges plan for ungdomsuddannelse
  • Tid og rum til at modnes, herunder forberedende tilbud med rammer, der er meningsfulde for de unge og giver plads til, at de kan gennemgå en modningsproces, der gør dem klar til en ungdomsuddannelse Inkluderende ungemiljøer, herunder ungemiljøer, hvor de unge oplever, at der er plads til og accept af deres forskellige barrierer og behov.

Elementerne er eksempler på forhold og former for undervisning, der giver de unge faglige succesoplevelser og imødekommer deres behov og barrierer, så disse ikke kommer til at overskygge de unges læring eller lyst til læring, men i stedet bringer dem tættere på en ungdomsuddannelse.

Hele undersøgelsen

Find 'Unge i uddannelsesforberedende tilbud i Københavns Kommune' på eva.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.