Forskning og viden

Kend de fem elementer i FGU, der er meningsfulde for alle unge

EVA peger, med afsæt i en række undersøgelser, på fem elementer der er vigtige at bygge videre på, hvis vi med den nye FGU gerne vil blive bedre til at sende de unge videre i uddannelse og job.

De fem elementer er meningsfulde for alle unge, også selvom gruppen af unge uden ungdomsuddannelse er meget sammensat og med forskellige behov.

De unges behov

EVA har undersøgt de unges behov med hensyn til at gå videre i uddannelse eller beskæftigelse. Behov defineres her som afstanden mellem den status, den unge har, og de kompetencer der kræves for at klare en uddannelse eller et job. Det kan handle om behov, som den unge selv giver udtryk for og oplever i forbindelse med at kunne påbegynde og fastholde en uddannelse eller et arbejde. Det kan også handle om behov, som den unge ikke selv kan give udtryk for, der kommer til syne i den unges livssituation, som vigtige at tage hånd om, hvis den unge skal blive klar til at gå videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Med udgangspunkt i disse undersøgelser, har EVA udarbejdet en plakat, der uddyber de fem elementer, som FGU bør bygge på:

• Afgørende at få en samlet uddannelsesplan

• Vejledning tæt på batter

• De unges sociale og personlige kompetencer skal i centrum

• Trygge og fleksible læringsmiljøer betyder meget

• Tydelig progression og løbende feedback giver eleverne udbytte

Hent plakaten

Find de 5 elementer FGU'en bør bygge på via eva.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.