Artikel

Bliv klogere på Forberedende Grunduddannelse

Hvad er Forberedende Grunduddannelse (FGU)? Hvordan er uddannelsen opbygget? Og hvad kan den bruges til? Det er nogle af de spørgsmål, som besvares i en række pjecer målrettet de unge i målgruppen for FGU og fagprofessionelle i den kommunale ungeindsats.

FGU er en forberedende grunduddannelse, som skal udvikle og styrke faglige, personlige og sociale kompetencer hos unge under 25 år. Målet er, at de unge hurtigst muligt kan komme i ungdomsuddannelse eller job. I et større perspektiv er formålet med FGU at bidrage til, at alle unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller et kommet i job, når de er fyldt 25 år.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en række informationspjecer om FGU, som giver fagprofessionelle i kommunale ungeindsats og unge i målgruppen for FGU information om uddannelsen - se nedenfor:

FGU - pjecer - intro

Hvad er Forberedende Grunduddannelse (FGU)? Hvordan er uddannelsen opbygget? Og hvad kan den bruges til? Det er nogle af de spørgsmål, som besvares i disse pjecer;

  • Pjecen ”Rundt om den forberedende grunduddannelse  er en introduktion til de kommunale medarbejdere, der samarbejder med unge i målgruppen om vejen til FGU. Pjecen indeholder information om uddannelsens formål og opbygning samt samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats og FGU-institutionerne.
     
  • Pjecen ”Din vej til uddannelse og job - forberedende grunduddannelse” er målrettet unge, der overvejer FGU, og deres forældre. I pjecen er der svar på, hvad FGU er, hvad der er særligt ved FGU, hvad man som elev kan bruge en FGU til, og hvordan man kommer ind. Der er også eksempler på tre unges vej til FGU
     
  • Vejledningspjecen ”Kom godt i gang med målgruppevurdering” er skrevet til de fagprofessionelle medarbejdere i den kommunale ungeindsats, som skal vejlede og målgruppevurdere unge til FGU. Pjecen indeholder fakta om, hvordan man kan målgruppevurdere de unge i forhold til FGU og en praktisk guide, der kan støtte medarbejderne. 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.