Vejledning

FGU er en forberedende uddannelse, og derfor er vejledning en central del af uddannelses­forløbet. Her kan du finde materiale om betydningen af relationen i vejledningen.

Der er ikke særlige kvalifikationskrav til de personer, der varetager vejledningsopgaver i FGU. Det betyder også, at de mange forskellige vejledningsopgaver kan varetages på mange forskellige måder og af forskellige medarbejdergrupper. Vejledningsopgaverne kan bl.a. indeholde:

 

Elevvejledning
  • Forløbsplan
  • Afsøgningsforløb
  • Gennemførelsesvejledning
  • Egu-vejledning

 

Kollegial sparring
  • Ressourceperson for kollegaer

 

Kontakt udadtil
  • Tovholder for kontakt til diverse kontakt til kommunen: Uddannelsesplaner, EGU-praktikaftaler
  • Samarbejde med den unges kommunale kontaktperson
  • Aftaler om erhvervstræning med virksomheder
  • Aftaler om kombinationsforløb med andre uddannelsesinstitutioner

 

Kontaktpersonsordning

Kommunen skal udpege en gennemgående kontaktperson til de unge, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Kontaktpersonens hovedopgave er at følge og støtte den unge gennem det samlede forløb frem mod at den unge er kommet i uddannelse eller job.

For nogle unge vil kontaktpersonen primært fungere som bindeled og koordinere andre kommunale indsatser for den unge eksempelvis koordinering af tilbud og forløb på uddannelses- og socialområdet. For andre unge vil kontaktpersonens opgaver primært knytte sig til at få den unges hverdag til at fungere, for eksempel at møde til tiden på uddannelsesstedet eller arbejdspladsen. Det kan også være at bistå den unge ved løbende kontakt med offentlige myndigheder.

 

Få mere inspiration på emu her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.