Fravær

Skolefravær har betydning gennem hele elevens skolegang.

Fravær i folkeskolen vil fx øge risikoen for, at eleven har fravær eller frafalder fra en efterfølgende uddannelse.

En del af de unge, der begynder på FGU, har haft vanskelligheder med at møde stabilt i deres tidligere skoleforløb. Det er centralt, at de unge på FGU lærer at møde stabilt og have lavt fravær, da fravær både har negativ betydning for eleven, holdet og fællesskabet. Det er således centralt, at institutionerne registrerer og arbejder målrettet med de unges fravær, herunder ved at afdække og afhjælpe årsagerne hertil.

Her kan du bl.a. læse et notet, der opsamler den viden vi har om fraværs betydning for elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Du kan også finde en litteraturgennemgang om problematisk skolefravær og skolevagring.

Øvrige artikler og viden

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.