Prøver og eksamen

Information om eksamen og evaluering i forhold til faget.

Der anvendes i alle opgaver autentisk matematikholdigt materiale. De tilhørende prøvespørgsmål skal tage deres afsæt i sammenhænge, der vedrører dagligdags begivenheder.

Prøverne integrerer fagbeskrivelsens »aktiviteter«, »data og medier« samt »matematiske operationer og begreber« og omfatter et repræsentativt udsnit af indholdet i de enkelte trin.

I prøverne indgår opgaver, hvori prøvedeltageren skal · identificere, vurdere og bearbejde matematikholdige informationer f.eks. tabeller og diagrammer fra aviser, offentlige papirer og forbrugeroplysende magasiner,
· identificere og bearbejde matematikholdige informationer i relation til forskellige materialer og situationer f.eks. køb og salg, varedeklarationer, takster, lister, og opskrifter,
· aflæse og regne med tid f.eks. i relation til køreplan, kalender og arbejdstid,
· angive retning og beregne afstand i forbindelse med læsning af kort,
· sammenligne, vurdere og anslå mål af bygninger, broer m.m. ud fra billeder eller andre præsentationer,
· tælle, genskabe og tegne elementer i mønstre ud fra givet oplæg,
· udfylde matematikholdige dokumenter f.eks. girokort og formularer,
· aflæse instrumenter og anvende informationerne i beregninger og
· omsætte informationer og eksempler til nye beregninger, regnestykker og regneudtryk.

Prøveoplæg

På begge trin omfatter prøven ét opgavesæt. Til opgaverne vil det tilhørende autentiske materiale være trykt. Prøvetid På trin 1 er prøvetiden 1 time og 30 minutter. På trin 2 er prøvetiden 2 timer.

Tilladte hjælpemidler

Det er tilladt at anvende alle hjælpemidler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.