Arrangementer

Fagmøder om Fælles Mål i folkeskolen og dialog om udvikling af undervisning i fagene – Aarhus d. 5. marts

Sammen med Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen inviterer Børne- og Undervisningsministeriet alle skoler og kommuner til regionale fagmøder om Fælles Mål og udvikling af undervisning i folkeskolens fag med afsæt i de nye læseplaner og undervisningsvejledninger.

På fagmøderne sættes der særligt fokus på, hvordan de nye læsepla-ner og undervisningsvejledninger kan understøtte lærernes tilrette-læggelse og gennemførelse af undervisningen i de enkelte fag. 

I Aarhus udbydes workshops i dansk, matematik, tysk/fransk/engelsk (afholdes som én workshop), kristendom, na-turfagene (afholdes som én workshop) og billedkunst.

Tid 

Torsdag d. 5. marts kl. 14.00-17.00

Sted

DGI Huset
Værksmestergade 17
8000 Aarhus C

Pris

Gratis

Frist for tilmelding

Den 31. januar.

Tilmelding

Læs mere her

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.