Arrangementer

Informationsmøde om tosprogede elever

Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører det årlige Informationsmøde om tosprogede elever i en virtuel udgave.

Formålet med informationsmødet er at informere om nyeste viden på området samt at give praksisnær inspiration til undervisningen. 

Dagen byder på fælles oplæg med nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet samt faglige temaoplæg med tid til dialog. Temaoplæggene tager afsæt i nyt indhold på den reviderede side om dansk som andetsprog på emu.dk.

Målgruppe

DSA-lærere med en ressource- eller vejlederfunktion, undervisere, skoleledere i grundskolen, forvaltningsmedarbejdere og andre med interesse for undervisning af tosprogede børn og unge.

Dato

22. april 2021

Tid

kl. 13:00-16:00

Sted

Virtuelt

Pris

Gratis

Tilmelding

Læs mere

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.