I valgfaget billedkunst er der ligesom i det obligatoriske fag fokus på billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation.

På denne side kan du læse om valgfaget og finde faghæftet, information om prøven samt inspiration til din undervisning i form af artikler og forløb.

Læs også om prøven, fagdidaktik, tværgående temaer og meget mere på hovedsiden for faget billedkunst.

GSK. Formålstekst. Faghæfte. Tre kompetenceområder

Om faghæftet

Fælles Mål, som er navnet på læreplanerne i folkeskolen, består af et overordnet fagformål og tre kompetenceområder med hver deres kompetencemål. Områderne er delt ind i bindende færdigheds- og vidensområder. Under hvert færdigheds- og vidensområde findes vejledende færdigheds- og vidensmål til inspiration for undervisningen.

Læseplanen beskriver grundlaget for undervisning i faget. Det gør den særligt ved at fortolke forholdet mellem skolens formål, lovens centrale bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse og bestemmelser for faget i Fælles Mål.

Undervisningsvejledningen informerer om de bestemmelser i folkeskoleloven og i Fælles Mål, som drejer sig om undervisning i faget. Den støtter ved at forklare og give eksempler på centrale dele af fagets indhold. Vejledningen giver også inspiration til undervisning i faget ved at beskrive forskellige valg i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering.

Ønsker du at printe oversigten over Fælles Mål, anbefales det at ændre printerindstillingerne til A3-format samt papirretning til liggende.