Aktivitet

Cirkusplakater

Indskoling: Denne aktivitet lægger op til at fremstille cirkusplakater med udgangspunkt i samtale, egne oplevelser og inspiration fra gamle og nye plakater.

Aktiviteten er henvendt til indskolingen.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

Der er mange muligheder for at arbejde med emnet cirkus både i billedkunst og på tværs af fag. Denne aktivitet kan bruges som en forforståelsesaktivitet med fokus på fagord og begreber og med vægt på elevernes egne oplevelser i forbindelse med et større tværfagligt cirkusemne. Aktiviteten kan også bruges i arbejdet med billedfremstilling med fokus på farvelære og kendskab til genren plakater.

Eksempler på cirkusplakater udarbejdet af elever.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteten lægger op til, at eleverne skal fremstille en cirkusplakat med udgangspunkt i oplevelser og egne ideer. Da det ikke nødvendigvis er alle elever, der har egne erfaringer eller oplevelser i forhold til begrebet cirkus, er det vigtigt, at der i klassen tales om begrebet og vises billeder og eventuelt små filmklip.

Hvis eleverne allerede har kendskab til grundlæggende farvelære, kan der i aktiviteten arbejdes videre med dette i forhold til at stille krav om brug af eksempelvis komplementærfarver. Aktiviteten kan også bruges som opstart til et arbejde med fokus på farvelære, hvor der så kan tales om primær- og sekundærfarver, komplementærfarver og det at blande farver.

Undervisningsaktiviteten kan indgå som en del af et større forløb om cirkus, hvor eleverne arbejder fysisk med at forberede og gennemføre en cirkusforestilling. I opstartsfasen af sådan et projeky, kan der således arbejdes med begrebsforståelse af temaet cirkus, gennem tegning og maling af en cirkusplakater.

 

Tilrettelæggelse

Der lægges op til, at eleverne laver deres egen cirkusplakat ud fra cirkusord, egne ideer og oplevelser samt inspiration fra små filmklip og/eller nye og gamle cirkusplakater. Der skal i den forbindelse overvejes, hvilke plakater eleverne skal se. 

Plakaten kan laves på A2 karton. Der kan anvendes blyanter til optegning, og derefter kan plakaterne fuldfarves med "Carandáche classic", oliekridt og tusch.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

 • Hvordan skal tiden mellem faserne fordeles?
 • Hvordan skal den indledende fælles samtale og brainstorm organiseres?
 • Skal eleverne se filmklip og billeder af plakater? Hvilke?
 • Skal der fokus på farvelære?
 • Hvilke krav skal der stilles til elevernes plakater?
 • Skal eleverne lave skitser?
 • Hvordan kan jeg give eleverne løbende feedback i fremstillingsfasen?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er opbygget i tre faser:

1. Fælles samtale og brainstorm
Aktiviteten kan startes op med en fælles brainstorm, hvor eleverne i grupper fortæller hinanden om, hvad de ved om og eventuelt selv har oplevet i et cirkus. 

Herefter kan klassen i fællesskab tale om centrale cirkusord, der også kan noteres på tavlen. Som afslutning på denne fase, kan der vises små filmklip og et antal nye og gamle cirkusplakater og tales om, hvad en cirkusplakat skal vise. Det er også muligt at lægge vægt på begreber som sekundær- og primærfarver eller komplimentærfarver og stille særlige krav til elevernes brug af farver i de plakater, de selv skal fremstille.

2. Fremstilling af plakakter
I denne fase er der fokus på at fremstille plakater.

3. Opsamling
Aktivteten kan afsluttes med, at plakaterne hænges op, og der kan tales om, hvilke cirkusord fra den fælles brainstorm, eleverne kan se på plakaterne, hvilke steminger der er i plakaterne, samt hvordan farver og former er brugt.

 

Evaluering

Der kan løbende gives feedback til den enkelte elev i fremstillingsfasen, mens den afsluttende evaluering kan foregå i den fælles præsentation af og samtale om plakaterne.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan fungerede de krav, du havde stillet til elevernes plakater?
 • I hvilket omfang vurderer du, at eleverne fik udvidet deres ordforråd og kendskab til begrebet farver, cirkus og plakater i denne aktivitet?
 • Var vægtningen af tid i de tre faser optimal?
 • Kan erfaringer fra denne aktivitet bruges i fremtidig planlægning, eksempelvis i et videre arbejde med farvelære?
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.