Aktivitet

Klip med H. C. Andersen

Mellemtrin: Aktiviteten tager udgangspunkt i og henter inspiration fra Det Kongelige Biblioteks digitale database med H. C. Andersens papirklip.

Aktiviteten er henvendt til 3.-5. klasse.

Anslået tidsforbrug: Ca. 4 lektioner.

Det Kongelige Bibliotek har en stor digital samling af H. C. Andersens papirklip, du kan gå på opdagelse i. I denne aktivitet arbejdes der først med at undersøge papirklip og klippeteknikker i makkerpar. Denne inspirationsfase danner baggrund for arbejdet med billedfremstilling. Her kan eleverne på egen hånd og med få hjælpemidler skabe flotte grafiske udtryk med saks og papir.

 

Forudsætninger, form og indhold

Det Kongelige Biblioteks digitale samling af papirklip giver eleverne mulighed for at gå på opdagelse, undersøge, udvælge og afdække H. C. Andersens tilgang til papirklip. Idet eleverne arbejder med den digitale samling, lægges der også op til at bruge en digital opslagstavle, hvor eleverne kan vise hinanden og tale deres favoritklip fra samlingen på Det Kongelige Bibliotek.

Efter den digitale del følger en praktisk del, hvor eleverne arbejder med forskellige materialer og skaber deres eget papirklip, inden de præsenterer dem for hinanden. Aktiviteten består dermed af en undersøgende fase, en fremstillingsfase og en afsluttende fase med udstilling og refleksion.

Nogle elever kan have vanskeligheder med at bruge en saks. De kan i stedet anvende en hobbykniv og skæreplade. På denne måde bliver processen mindre sårbar for elever, der har vanskeligheder med finmotorikken.

 

Tilrettelæggelse

Ønsker du at lave en kort introduktion til H.C. Andersens papirklip viden og inspiration i introteksten til samlingen af H. C. Andersens papirklip på Det Kongelige Bibliotek: Link til introduktionstekst og samlinger af papirklip. Der kan desuden oprettes en digital opslagstavle, hvor eleverne kan vise deres favoritklip. Det kan du gøre på Padlet.com eller via SkoleTube.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

 • Hvordan skal tiden mellem faserne fordeles?
 • Hvilken rolle vil du indtage i afprøvnings- og fremstillingsfasen?
 • Hvilke klippeteknikker og materialer, eleverne skal bruge/præsenteres for:
  Typer af klip: Det kan være forede klip, vendeklip, foldeklip, silhuetklip eller collage.
  Materialer: Tegnepapir i forskellige farver, glanspapir, karton, aviser/ugeblade, stof.
 • Hvordan skal der evalueres - skal der bruges logbog?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er opbygget i fire faser:

1. Introduktion
Du kan starte med at introducere eleverne til H. C. Andersens papirklip og vise udvalgte klip, der gør brug af forskellige teknikker og udsmykning og viser både stemninger og fortællinger. Samtidig kan den digitale opslagstavle introduceres. 

2. Undersøgelse
Derefter kan eleverne i makkerpar gå på opdagelse i de digitale samlinger af papirklip og undersøge teknikker, udsmykning, stemning og fortælling i klippene. De kan vælge et yndlingsklip og lægge det på klassens Padlet. Lad eventuelt eleverne præsentere deres klip og tale om, hvordan klippet er fremstillet, og hvad det udtrykker.

3. Fremstilling
Start eksempelvis med at instruere eleverne i arbejdet med af materialer og teknikker. I denne del af forløbet kan eleverne først undersøge og afprøve forskellige materialer og klippeteknikker. Herefter kan de lave en kort brainstorm og en beskrivelse af det klip, de ønsker at fremstille. Du kan lade det være et krav, at klippet skal udtrykke en stemning eller en fortælling. Endelig kan eleverne fremstille og udsmykke deres klip. 

4. Præsentation og refleksion
I kan udstille de færdige klip og tal om processen og produkterne.

 

Evaluering

Udstillingen af papirklip kan vise, om eleverne har været i stand til at bruge viden og inspiration fra den digitale samling til at skabe deres eget stemningsfulde eller fortællende papirklip. Arbejder klassen med logbogskrivning, kan eleverne i deres logbog beskrive deres arbejdsproces og udbytte af arbejdet med papirklippene.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan fungerede det at arbejde med de digitale samlinger og Padlet?
 • Hvilken virkning havde undersøgelsesfasen?
 • Var vægtningen af tid i de tre faser optimal?
 • Kan erfaringer fra denne aktivitet bruges i fremtidig planlægning?
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.