Forløb

Masser af mønstre

Mellemtrin: Gennem arbejdet med mønstre lægger forløbet vægt på at give eleverne indblik i den omgivende visuelle kultur, inden de kan forme deres eget bud på mønstre.  

Forløbet er henvendt til 3.-5. klasse.

Anslået tidsforbrug: 4-8 lektioner alt efter, hvordan forløbet tilrettelægges.

Arbejdet med mønstre i billedkunst giver mulighed for at introducere både danske og andre kulturers udtryksformer inden for mønsterarbejde. Forløbet lægger op til, at eleverne i klassen, på skolen eller udenfor skolen undersøger forskellige mønstre og fordyber sig, afprøver og eksperimenterer. Eleverne kan introduceres for kulturens visuelle udtryk og derefter omsætte disse og gøre dem til personlige udtryk.

 

Forudsætninger, form og indhold

Mønstre bygger på en systematisk gentagelse af et ensartet motiv. Der kan i forløbet tages udgangspunkt i mange forskellige typer af mønstre, alt efter om du ønsker at arbejde med dansk kultur, hvor for eksempel muselmalede mønstre kan præsenteres, arabisk kultur, hvor der kan sættes fokus på Alhambra, afrikansk kultur i form af afrikanske tekstiler eller noget helt andet. Arbejdet med mønstre giver mange muligheder for at præsentere og arbejde med forskellige kulturers udtryk og stilarter.

Forløbet består af en introduktionsfase, der også kan indeholde et museumsbesøg eller en anden tur væk fra skolen, hvor eleverne kan gå på jagt efter, undersøge og fordybe sig i mønstre. Herefter følger en fordybelsesfase, hvor eleverne selv skal afprøve og eksperimentere i forhold til at designe egne mønstre. Forløbet afsluttes med, at eleverne laver en individuel præsentation af deres egne mønstre.

Der er gode muligheder for at differentiere. I tegnede skabeloner kan der arbejdes med at nuancere elevernes brug af skabeloner, og de kan også selv udvikle skabeloner. Det tegnede produkt kan også variere fra elev til elev, og der kan tegnes analogt, på pc eller tablets. Der kan på den måde som afslutning på forløbet skabes en varieret afsluttende udstilling, alt efter elevernes formåen.

 

Tilrettelæggelse

Der er mange muligheder for at fordybe sig i forskellige former for mønstre. Herunder præsenteres et lille udpluk af de mønstre, du kan vælge at sætte fokus på:

 • Grafiske mønstre på stof eller tapeter - eksempelvis afrikanske tekstiler
 • Gulve - eksempelvis på Thorvaldsens museum, på skolen eller et helt tredje sted
 • Royal Copenhagen - muselmalet porcelæn
 • Alhambra -paladset i Sydspanien - arabisk arkitektur
 • Davids Samling - islamisk kunst

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

 • Hvordan skal tiden mellem faserne fordeles?
 • Hvilken type mønstre skal der arbejdes med?
 • Skal vi uden for skole og se på mønstre? 
 • Hvilke krav skal der stilles til elevernes arbejde med deres egne mønstre? Skal der differentieres?
 • Hvordan kan jeg tilrettelægge fordybelsesfasen, så eleverne får gode muligheder for at fordybe sig, afprøve og eksperimentere?
 • Skal elevernes mønstre udstilles?

 

Forløbets opbygning

Forløbet er opbygget i tre faser:

1. Introduktion til  og undersøgelse af mønstre
I denne fase kan eleverne introduceres til en kulturs mønstre ved hjælp af eksempelvis billeder på en fælles skærm eller et museumsbesøg, Der kan tales om, hvad mønstre er, hvor mønstre findes, og hvordan mønstre kan være forskellige i forskellige kulturer. Der kan også gives plads til, at eleverne efterfølgende selv undersøger og eventuelt kopierer kulturens mønstre i en tegning.

2. Fordybelse i egne mønstre
I denne fase kan eleverne arbejde med at bruge den inspiration, de fik i forløbets første fase, til at arbejde med gentagelser inden for en ramme og designe deres egne mønstre. 

3. Præsentation af mønstre
Til sidst kan eleverne præsentere deres mønstre for hinanden. Der kan eventuelt laves en udstilling på skolen.

 

Evaluering

Som evaluering af elevernes kendskab til mønstre fra både indland og udland, kan I tale om elevernes mønstre, der viser, hvad de har lært om tegneprocessen i mønstre. Desuden bliver elevernes evne til at omsætte deres teoretiske viden evalueret gennem deres bud på egne mønstre. Fremadrettet kan denne viden udvikles gennem et fortsat fokus på at tegne mønstre, både som kunstprojekter og formidling af egne mønstre.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan oplevede du, at eleverne kunne bruge erfaringer fra inspirationsfasen i deres eget arbejde med mønstre?
 • Hvordan fungerede de krav, du havde stillet til elevernes arbejde med egne mønstre?
 • I hvilket omfang vurderer du, at alle elever blev udfordret på deres niveau?
 • Var vægtningen af tid i de tre faser optimal?
 • Kan erfaringer fra denne aktivitet bruges i fremtidige forløb med fokus på billedfremstilling?
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.