Eksempel fra praksis

Skulpturforløb med edderkoppetema

Indskoling: Springfrøprisens 2.-præmie gik i 2018 til Skovshoved Skole i Gentofte Kommune for projektet ”Skulpturforløb med edderkoppetema”. 

Forløbet er henvendt til 2. klasse, men kan også udføres på mellemtrinnet. 
Anslået tidsforbrug: 12 lektioner

Det tværfaglige forløb om edderkopper lærte eleverne om skulpturer og materialer og endte ud i ostevoksskulpturer af edderkopper samt en rumlig installation. 

Børne- og Undervisningsministeriet og Kulturministeriet har sammen stiftet Springfrøprisen. Prisen er blevet uddelt en gang årligt i perioden 2010-14 og 2016-18, hvor den har præmieret særlige projekter inden for de praktiske, musiske og kunstneriske fag i grundskolen.

 

Forudsætninger, form og indhold

I et tværfagligt forløb om edderkopper opnåede eleverne fra Skovshoveds Skole med afsæt i værket ”Maman” af Louise Bourgoise kendskab til skulpturteknikker og forskellige materialer. Denne læreproces dannede grundlag for, at eleverne selv kunne skabe en edderkop i ostevoks og bonsaitråd og herefter i fællesskab opbygge en installation, der forestillende et stort spindelvæv. Ved spindelvævsinstallationen lå fluer lavet af papir og blød plastik, så beskuerne kunne være med til at skabe værket ved at kaste fluer i nettet.

I processen fik eleverne taktile færdigheder med flere materialer og erfaringer med at finde kreative, innovative og entreprenante løsninger. Forløbet strakte sig over seks dobbeltlektioner inklusiv nedtagning af skulpturen.

 

Planlægning

Det er en fordel i planlægningsfasen at udarbejde et eksemplar af en edderkoppeskupltur i ostevoks for hver del af processen: én edderkop som kun er et trådskelet, én med voks om et par af benene samt et færdigt eksemplar. Dette kan hjælpe dels i forklaringen og igangsætningen af opgaven, da det giver en visuel forståelse, dels giver det eleverne mulighed for i processen med deres egen skulptur at kunne iagttage konstruktionen endnu en gang og dermed hjælpe sig selv videre.

Der skal bruges en del forskellige materialer:

  • Tegneopgaven: Papir af god kvalitet, da tegningen indgår som en del af udstillingen. Derudover blyanter samt farver.
  • Ostevoksskulpturer: Bonzaitråd, ostevoks, pap-plader eventuelt beklædt med farvet karton. Herudover skal der bruges et underlag.
  • Spindelvæv: Garn – gerne loddent, så ”fluerne” lettere hænger fast og gaffatape. Desuden skal der bruges en høj stige til montering i loftet.
  • Fluer: Konstrueres af små papirfly, hvor vingerne delvist er erstattet med plastik. Papir, plastik, klipsemaskine.
  • Kategoriseringsopgaven: Fotos af en diversitet af skulpturer udført i de tre skulpturteknikker – modelleret, hugget, sammensat.

 

Forløbets opbygning

Forløbet består af tre faser:

1. Forløbets formål introduceres og diskuteres
Eleverne samtaler om billeder og skulpturer og løser i grupper en opgave, hvor de lægger billeder af lokale skulpturer i tre kategorier. Eleverne tegner en edderkop. Læreren introducerer ostevoksskulpturen, og eleverne påbegynder deres konstruktion af edderkoppen.

2. Arbejde på ostevoksskulpturen og påbegynde spindelvævskonstruktion
Eleverne arbejder videre på deres edderkoppekultur og færdiggør denne. Derefter påbegynder de en proces om fluekonstruktion og samarbejder om spindelvæv. I slutningen opsættes udstillingen med alle ostevoksskulpturerne og edderkoppetegningerne.

Fase 3: Afslutning med udstillingen og evaluering i plenum
Eleverne deltager i samtaler om hinandens skulpturer og billeder og afprøver derudover spindelvævet. Udstillingen tages ned og forløbet evalueres. Der er desuden en kategoriseringsopgave fra første fase, som kan diskuteres i grupper.

 

Evaluering

Erfaringer fra Skovshoved Skole var, at den største udfordring for eleverne var at konstruere skelettet til ostevoksskulpturen. De havde genrelt en meget positiv tilgang til installationen, som var nyt for mange. Arbejdet med skulpturerne udviskede de faglige niveauer, der er i de boglige fag – alle var lige kompetente. Det var en leg for dem i samarbejde at finde innovative og entreprenante løsninger.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.