Artikel

Nye faghæfter i naturfagene - ideer til drøftelser i fagteams

I forbindelse med lempelserne af Fælles Mål er der udgivet nye faghæfter. Det giver et større råderum til tilrettelæggelsen af undervisningen. Faghæfternes indhold kan drøftes i det naturfaglige team.

De nye faghæfter for naturfagene præsenteres i denne artikel. Desuden giver artiklen inspiration til indholdsområder, der kan drøftes på fagteammøder.

 

Bedre sammenhæng mellem de fire naturfag

De nye læseplaner for de fire naturfag, natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi, sikrer en bedre sammenhæng mellem fagene. Således er den progression, der er tiltænkt i fagene fra 1. klasse til den afsluttende prøve, blevet tydeligere. Størstedelen af faghæfterne er enslydende. Det betyder, at har du som biologilærer læst dit faghæfte, så har du samtidig allerede læst en stor del af faghæfterne for fysik/kemi og geografi. 

 

Fællesfaglige forløb er ændret i udskolingen

Eleverne skal fortsat gennemføre seks fællesfaglige undervisningsforløb fra 7.-9. klasse, men kravene til de fællesfaglige forløb i udskolingen er blevet ændret. Der er ikke længere krav om at skulle vælge fællesfaglige fokusområder fra læseplanerne. Et fællesfagligt fokusområde skal nu leve op til mindst to af følgende kriterier:

  • Det skal inddrage elevernes egne undersøgelser i lokalområdet.
  • Det skal inddrage elevernes arbejde med teknologi.
  • Det skal inddrage interessemodsætninger, så eleverne får mulighed for at tage stilling.

 

Problembaseret undervisning fra indskoling til udskoling

Af de nye læseplaner fremgår det tydeligere, at de fællesfaglige undervisningsforløb skal være problembaserede, så eleverne bliver sat i komplekse situationer, der udvikler fagoverskridende dimensioner. De problembaserede forløb udvikler også elevernes mulighed for at tage stilling, som er en del af folkeskolens formål. Eksempler på indholdet i problembaserede forløb kan være ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknologi.

De fællesfaglige forløb ikke er alene om at være problembaserede. Problembaseret undervisning fremhæves nu også som en del af fagenes identitet. Det er derfor også en undervisningsform, der går igen i den fagopdelte undervisning.

 

En anledning til drøftelse i fagteamet

De nye rammer for naturfagsundervisningen er en god anledning til at drøfte den nuværende praksis for tilrettelæggelsen af naturfagsundervisningen i fagteamet.

Det nationale naturfagscenter Astra har udarbejdet en guide med fem forslag til indholdsområder, som fagteamet kan arbejde med på fagteammøder.

De fem forslag er:

  • De fire kompetenceområder
  • Progressionen i de problembaserede undervisningsforløb 
  • Indhold i færdigheds- og vidensområderne 
  • Fællesfaglige undervisningsforløb i udskolingen
  • Arbejdet med lokale handleplaner

 

Inspiration

Se Astras præsentation af de nye faghæfter i naturfag her på astra.dk.

Astra har udarbejdet en temaside om de fællesfaglige fokusområder og de nye krav.

Find de nye faghæfter til naturfagene her:

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af det nationale naturfagscenter Astra.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.