Artikel

Fagdialogkort til børnehaveklassen

Fagdialogkortene er et understøttende værktøj til lærere og vejledere. Kortene indeholder spørgsmål, der sætter fokus på, hvordan faghæftet kan anvendes til fælles refleksion om undervisningen.

Sådan kan dialogkortene bruges

Fagdialogkortene kan for eksempel bruges på møder mellem fagkollegaer, hvor I ønsker at drøfte undervisningen og det faglige indhold. I kan udvælge enkelte dialogkort til at drøfte en særlig tematik i faget, eller I kan gennemgå alle spørgsmålene ét ad gangen. Fagdialogkortene tager ligesom faghæftet afsæt i de færre bindinger i Fælles mål.

 

Når I anvender fagdialogkortene, kan det være en god idé at:

 • medbringe faghæftet til drøftelsen og slå op i det, når det giver mening i forhold til de enkelte dialogkort. 
 • at udvælge et eller flere dialogkort, som I skal drøfte, på forhånd. 
 • vælge én, der står for at rammesætte, hvordan drøftelsen ud fra dialogkortene skal forløbe, og som eventuelt står for at fortælle om ændringerne i Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger.

Overvej eventuelt, hvordan I kan inddrage ledelsen i arbejdet med at udvikle undervisningen.

                                                                                                                                        

Materialer

Find de relevante materialer her:

 

Vejledning

Opstår der behov for vejledning om indholdet i faghæftet kan I altid spørge ministeriets læringskonsulenter til råds på Børne- og Undervisningsministeriets faglige vejledningsforum emurespons.dk

 

Spørgsmål fra dialogkort til børnehaveklassen

 • Hvordan anvender vi faghæftet som led i årsplanlægningen og den løbende tilrettelæggelse af undervisningen?
   
 • Hvad er det vigtigt at sætte fokus på i undervisningen, for at eleverne opnår de ønskede kompetencer i børnehaveklassen?
   
 • Hvordan arbejder vi med evaluering af undervisningen og feedback til eleverne? Få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med feedback og evaluering i faghæftet s. 50.
   
 • Hvordan kan faghæftet understøtte vores valg af indhold/undervisningsmaterialer i børnehaveklassen? Find inspiration i faghæftet s. 48-50.
   
 • Hvilke daglige overgange møder eleven i børnehaveklassen, og hvad er der særligt ved disse overgange? Har vi på vores skole lavet retningslinjer for disse overgange?
   
 • Hvordan samarbejder vi med skolens øvrige medarbejdere? Kan vi gøre noget for at styrke dette samarbejde? Find inspiration i faghæftet s. 71.
   
 • Hvordan arbejder vi med færdigheds- og vidensområderne under kompetenceområdet sprog, og hvordan er det tænkt ind i vores årsplan? Find inspiration i faghæftet s. 25 og 51.
   
 • Hvor kan vi finde eksempler på regnehistorier ift. talindlæring? Hvorfor er det vigtigt at inddrage regnehistorier, når der arbejdes med talindlæring?
   
 • Hvordan oplever vi, at bevægelse har en positiv indflydelse på børnenes indlæring, og kan vi blive bedre til at arbejde med bevægelse i skoledagen?
   
 • Hvordan understøtter vi bedst et godt læringsmiljø i børnehaveklassen? Find inspiration i faghæftet s. 45.
   
 • Hvordan arbejder vi med de tværgående temaer i børnehaveklassen, og kan vi blive bedre til at inddrage dem i vores undervisning? Find inspiration til arbejdet med de tværgående temaer i faghæftet s. 75.
   
 • Hvilke former for leg arbejder vi med i børnehaveklassen, og hvordan medtænker vi leg i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af vores undervisning? Find inspiration til arbejdet med leg i faghæftet s. 46.

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.