Artikel

Flere sprog i læringen: Translanguaging i undervisningen af nyankomne

Helene Thise, lektor ved KP, giver konkrete undervisningstips, en translanguaging-tjekliste til dig og dit team og et elevrettet translanguaging evalueringsværktøj. 

Hvad ser vi, når vi ser på den nyankomne elev? Har vi blik for de sproglige resurser og den viden om verden som knytter sig til flere sprog, eller er vi mere optagede af, hvad hun ikke kan?

 

Nyankomnes resurser skal frem, også i læringen

Translanguaging – en definition

Translanguaging pædagogik betyder en bevidst, strategisk og effektiv inddragelse af elevernes samlede sproglige resurser i læringen.

Hvis vi udelukkende er optagede af elevens dansksproglige kompetencer, kommer vi måske til at tage udgangspunkt i en meget lille del af elevens læringspotentiale og afskære eleven fra at bringe sine samlede resurser i anvendelse i sin læreproces.

Vi får måske synliggjort elevens flersproglige resurser gennem forskellige kortlægninger eller udsmykninger på skolen. Men det er ikke nok at vise interesse eller tillade at eleverne selv bruger flere sprog.

Vi må aktivt styrke og udvikle elevernes translanguaging strategier i læringen.

 

Flere sprog i undervisningen - hvordan designer vi det?

Når vi som lærere vil støtte eleverne i at bruge flere sprog effektivt i læringen, må vi bevidst designe translanguaging aktiviteter og have blik for hvordan og hvornår translanguaging gavner elevernes læring. Undervisning af nyankomne elever betyder et flersprogligt udgangspunkt og en flersproget læreproces, både når målet er at tilegne sig ny faglig viden og at lære et nyt sprog (dansk).

Læreren må træffe en række valg, både omkring undervisningens design/tilrettelæggelse, og spontant i løbet af forløbet, når eleverne har gavn af at inddrage flere sprog. Overvej hvordan undervisningens materiale og aktiviteter giver bedst mulige læringsbetingelser for eleverne:

 

Kan de spejle sig og koble sig til emnet? Kommer elevernes erfaringer i spil?

 

Kan vi finde finde flersprogede tekster eller oversættelser af samme tekst? Kan vi supplere med kilder, mundtlige og skriftlige, på relevante sprog?

Tilgængelige resurser kan fx være det nyligt opdaterede bildetema, der findes på flere sprog (nybildetema.oslomet.no). Værktøjet er en flersproglig interaktiv lyd- og billedordbog, som er beregnet til at understøtte indlæring af sprog. 

Hvem kan den enkelte elev tale med på stærkeste sprog?

Det kan være kammerater i klassen, en lærer, eller familiemedlemmer eller andre uden for klassen. Her kan en tydeligt formuleret samtalelektie være nyttig for at understøtte samtalerne uden for klassen.

 

Tre eksempler på samtalelektier


Præsenter de fire opdragelsesformer, klassen har arbejdet med, for dine forældre.

Tal om, hvordan de blev opdraget, og hvordan de selv opdrager.


Hvad bruger vi æbler til?

Giv mindst tre svar.


Tal om en film I har set. Beskriv den så langt I kan:

Vi synes, filmen er…


Translanguaging i klassen

Med nyankomne elever i klassen kan små translanguaging tiltag gøre en stor forskel. Ud over at inddrage materialer og videnkilder på flere sprog, kan du i den daglige undervisning foretage mindre justeringer for at give plads til elevernes flersproglige resurser og opfordre til translanguaging.

 

Små tiltag giver stor effekt

 
Giv tid til at tænke
Skab jævnligt stilhed i klassen, så eleverne får mulighed for at tænke over det, der er sagt eller sket. En tænkepause skaber plads til at bruge alle sine sprog.
 
Giv tid til at fastholde
Og støt eleverne i at notere, tegne, oversætte, associere, i forhold til det, du netop har forklaret.
 
Giv mulighed for at tale
Sæt gerne elever med samme sprog sammen. Eleverne kan gentage med egne ord, hvad de netop har hørt, sammen tale om indholdet eller dele deres egne tanker eller eksempler, eller formulere spørgsmål til dig, hinanden eller en tekst.
 
Giv mulighed for at skrive 
Giv små skriveopgaver undervejs. Støt eleverne i at notere relevante ord og forklaringer på en måde, som hjælper dem til at forstå og fastholde stoffet.

Flersproglige strategier i fokus, så eleverne styrkes i videre læring

Nyankomne elever inddrager naturligt flere sprog i læringen. Men efterhånden som de bliver bedre til dansk, vil nogle måske enten bruge kognitive kræfter på at undertrykke brugen af flere sprog eller bruge meget energi på uhensigtsmæssige strategier: Der er eksempler på elever, der oversætter hele fagtekster eller retter opmærksomheden mod detaljer af mindre betydning.

I undervisningen af nyankomne er det derfor vigtigt at fokusere på udviklingen af gode translanguaging læringsstrategier.

 

Tre måder at udvikle gode (translanguaging) læringsstratgier

Støt eleverne i at reflektere over ikke blot hvad de lærer, men hvordan de lærer bedst. Lad dem overveje:

 • Hvem kan de spørge?
 • Hvor kan de søge skriftlig information?
 • Hvem kan de tale med undervejs i læreprocessen for at vende tanker og formulere sig om det, de arbejder med?

Støt eleverne i at bruge skrivning på stærkeste sprog bevidst (alt fra noter og kladdetekster til endelige produkter), og udvælge, hvad der er relevant at oversætte undervejs.

Brug translanguaging evalueringsværktøjet: Når eleverne er bevidste om deres egne resurser, er de bedre rustet til at bruge translanguaging selvstændigt i deres videre læring.

Du kan finde inspiration til elevrettede refleksionsspørgsmål i det vedhæftede translanguaging evalueringsværktøj (se under 'Læs mere'). 

 

Tjekliste til dig og dit team: Translanguaging i jeres egen praksis

Tal med dit team om punkterne på listen: Hvordan kan I sammen styrke translanguaging i dag, i morgen og på sigt?

 • Hvordan er flere sprog synlige? I klassen, på skolen, som dekoration eller læringsresurse?
   
 • Hvornår er det tydeligt for eleverne, at de kan bruge flere sprog?
   
 • Hvordan kommer elevernes forskellige erfaringer på banen? Kan alle elever koble sig på det faglige indhold?
   
 • Hvornår har eleverne tid til at tænke? Indgår tænketiden bevidst og systematisk?
   
 • Hvornår får eleverne mulighed for at tale på stærkeste sprog?
   
 • Bruger I konsekvent oversættelse? (i kommunikation, nøgleord, spørgsmål og opgaver osv.)
   
 • Hvordan støtter du eleverne i at udvikle gode flersproglige læringsstrategier?

 

Kreditering

Helene Thise, lektor, i dansk som andetsprog ved København Professionshøjskole og forfatter. Thises forfatterskab indbefatter Broen til fagsproget (2019) og Flere sprog i læringen (2021).

unpublished

Læs mere


Holmen, A. & Thise, H. (2021) Flere sprog i læringen. Translanguaging i praksis. Samfundslitteratur. På forlaget Samfundslitteraturs hjemmeside findes en række frit tilgængelige bilag, bl.a. translanguaging evalueringsværktøj.

Hjemmesiden nyankomne.dk, Kommunernes Landsforening og professionshøjskolerne.

 

 


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.