Læsning

Dansk som andetsprog tager udgangspunkt i at udvikle læsekompetence ud fra det niveau, eleven er på.

En god læsekompetence øger muligheden for at tilegne sig viden i andre fag. Gennem arbejde med afkodning, sprogforståelse, tekstforståelse og strategier kan du på basisniveau gøre eleverne i stand til at læse enkle tekster. Når de er i stand til dette, kan undervisningen med fordel koncentrere sig om de teksttyper, der er typiske i skolen.

Læs mere om kompetenceområdet læsning i Faghæfterne i dansk som andetsprog basis og/eller supplerende. Faghæfterne indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Læs mere om og få ideer til arbejdet med læsning her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.