Nyhed

Nyt inspirationsmateriale om konflikthåndtering

Konflikter skal forebygges, håndteres og efterbehandles. På emu.dk kan du finde nye materialer til grundskoler og ungdomsuddannelser, der understøtter arbejdet med at sikre et godt undervisningsmiljø for alle elever.

I inspirationsmaterialerne formidler indsigt og viden om konflikter, konflikters udvikling og handlemuligheder i forebyggelse, håndtering og efterbehandling af konflikter i en skolekontekst. 

Materialernes udgangspunkt er, at konflikter er en almindelig og uundgåelig del af det at indgå i et fælleskab. Dette gælder også de faglige og sociale fællesskaber, som skolen danner ramme om. Konflikthåndtering er en fælles opgave for både ledelse og det pædagogiske personale, og konstruktiv konflikthåndtering kræver fælles refleksion og en lærende tilgang i hele organisationen.

Inspirationsmaterialerne består af faglige artikler, redskaber og film til brug for både ledelser og medarbejdere i:

Materialerne bygger på eksempler og cases. 

Inspirationsmaterialerne er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, skoleforsker Louise Klinge samt Center for Konfliktløsning har bidraget til indhold og sammenhæng.
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.