Eksempel fra praksis

Produkt

Under arbejdet med projektopgaven skal eleverne fremstille et produkt. Her gives ideer til projektopgavens produkt og et konkret eksempel på et produkt i form af et spil.

I princippet kan der vælges mellem utallige udtryksformer, men eleven bør vælge en udtryksform, der passer til fremlæggelsens pointer. Eleven bør også vælge udtryksform efter sine egne styrkesider. Det er svært at nå at blive dygtig til en bestemt teknik på en travl projektuge. Det er en god idé at beslutte sig for produktet ret tidligt i projektarbejdet, da det ofte er en tidssluger.

 

Eksempler på produkter

hjemmeside tegning teaterstykke happening

novelle

film collage rollespil musikvideo

brochure

blog maleri skyggeteater hørespil

oplæsning af egen lyrik

debatprogram udstilling produktion af mad sang

avis

reklame fotomontage demonstration af forsøg spil

udarbejdelse af kogebog

 

Projektopgave: Samtalespil

Frida og Marieke har lavet et samtalespil. De foreslår, at der etableres samtalegrupper på alle skoler i Danmark for børn, der har oplevet en skilsmisse. Spillet fungerer som en håndsrækning til at få gang i samtalerne.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.