Inspiration til dialog om konflikten i Gaza

Her finder du en samling af materialer, der kan inspirere til konstruktiv dialog om konflikten i Gaza. 

Folkeskolen og fritidstilbud spiller en vedvarende vigtig rolle, når det handler om at lære at rumme andres værdier, og i klasserummet har børn og unge en særlig mulighed for at udforske samtalen, uenigheden og tolerancen.

Det er vigtigt, at det sikres, at der er plads til alle elever uanset oprindelse og trosretning. Det indebærer bl.a., at alle oplever, at de bliver lyttet til, taget alvorligt og frit kan ytre sig. Gennem dialogen kan eleverne få flere perspektiver på deres holdninger samt udtrykke deres holdninger og følelser på en respektfuld måde.

Som en hjælp til at understøtte skolernes arbejde med dette, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet lavet en samling af materialer til inspiration.

 

Om materialepakken

Materialepakken præsenterer nogle generelle tilgange, viden og praktiske øvelser om, hvordan man aktivt kan arbejde med kontroversielle emner i undervisningen og i fritidstilbud (læs mere Kontroversielle emner i skolen PDF). Et centralt fokus er her at opbygge fællesskaber, hvor det er i orden at være uenige.

Materialepakken består af eksisterende materialer på emu.dk, som har fokus på forebyggelse af diskrimination og racisme og understøtter konstruktiv dialog og demokratisk dannelse i skoler og fritidstilbud. Der er også forslag til materiale og hjemmesider fra aktører som Red Barnet, norske ’Dembra’ og det svenske ’Forum for levande historia’, der blandt andet kan inspirere til at inddrage de aktuelle begivenheder i den almindelige undervisning.

 

Materialepakke til grundskoler

 

Hvordan taler man nemt om det svære?

Et inspirationsmateriale med redskaber til dialog om kontroversielle emner i undervisningen. Du får øvelser til alle klassetrin, en introduktion til arbejdet og ni gode grunde til at undervise i kontroversielle emner.

Download Hvordan taler man nemt om det svære? på emu.dk

 

Styrk børn og unges demokratiske deltagelse        

Et inspirationsmateriale med fokus på praktiske øvelser, der træner børn og unge i både skole og fritidstilbud i aktiv deltagelse i demokratiske fællesskaber. Øvelserne har blandt andet fokus på kontroversielle emner og konstruktiv konfliktløsning.

Læs mere og download inspirationsmaterialet på emu.dk

 

Sæt fokus på demokratiet i hverdagen

Fem konkrete redskaber, der hjælper ledere, lærere og personale i fritidstilbud med at fremme en kultur med fokus på børn og unges aktive deltagelse og medbestemmelse. Redskaberne kan bruges i lærer- eller årgangsteams eller til at facilitere fælles refleksion og udvikling af praksis på et personalemøde.

Læs mere på emu.dk og download inspirationsmaterialet

 

Demokratisk skole-hjem-samarbejde

Inspirationsmaterialet giver konkrete redskaber og udviklingsværktøjer, der sætter fokus på meningsfuldt samarbejde med forældrene. Der er ressourcer til både forældremøder og skole-hjem-samtaler, men også til de gange, hvor samarbejdet er vanskeligt.

Læs mere og hent Demokratisk skole-hjem-samarbejde på emu.dk

 

Kritisk sans og omtanke på nettet

Hårde debattråde, chikane, propaganda og fake news betyder, at børn og unge kan miste overblik eller komme i vanskeligheder, når de færdes online. Omtanke Online er et gratis læremiddel til udskoling og fritidstilbud fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Læs mere på emu.dk og download Omtanke Online

 

Undervisningsmaterialer, øvelser og gode råd til fagpersoner fra Red Barnet

Red Barnet har samlet udvalgte undervisningsmaterialer og syv gode råd, der understøtter arbejdet med at imødekomme de bekymringer og tanker om konflikten, der fylder hos elever på alle klassetrin.

Find gode råd og undervisningsmaterialer på redbarnet.dk

 

Tre film skærper på stopekstremisme.dk opmærksomheden på forebyggelse og håndtering af ekstremisme

Filmene skal styrke lærere og andre fagpersoners opmærksomhed i grundskoler og ungdomsuddannelser i forhold bekymringstegn, forebyggende handlemuligheder og kriseberedskab ved udfordringer med baggrund i ekstremisme.

Se de tre film på stopekstremisme.dk

 

Øvelser, forløb og viden fra norske Dembra

Dembra, Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme, er en norsk hjemmeside, der blandt andet formidler online ressourcer til forebyggelse af forskellige former for fordomme, racisme antisemitisme og ekstremisme. På dembra.no finder du både aktiviteter og forløb, men også tips til samtaler om Israel-Palæstina i undervisningen.

Læs mere på dembra.no

 

Antisemitisme før og nu

Elevrettet materiale, der blandt andet handler om, hvad du som underviser kan gøre for at modarbejde fremmedgørelse og udbredelsen af ​​fordomme og had. Materialet rummer også en skelnen mellem politisk kritik og antisemitisme.

Materialet er fra svenske Forum for levande historia og kan med et enkelt klik oversættes til dansk.

Tilgå materialet på forum för levande historias hjemmeside

 

Webinar med STUK´s læringskonsulenter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 10. januar 2024 afholdt et  et webinar for skoleledere og pædagogisk personale i folkeskolen , hvor styrelsens læringskonsulenter gav inspiration til, hvordan undervisere kan forebygge og identificere forskellige former for diskrimination og hadefulde ytringer, herunder antisemitisme og racisme.

Et vigtigt fokus på webinaret var, hvordan man kan arbejde med at styrke elevernes kritiske tækning samt dialogen om og håndteringen af kontroversielle emner og polarisering - som et supplement til eksisterende undervisningsmateriale.

 

Baggrund 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har delt inspiration til dialog om konflikten i Gaza med alle landets skoleledere i et brev udsendt d. 30. november 2023.

I brevet henvises til materialepakken, som du finder på siden her, og et webinar i relation til konflikten, som styrelsen tilbyder. I et bilag til brevet har styrelsen samlet en række eksempler på, hvor det er muligt at få yderligere rådgivning om eventuelle problematikker relateret til konflikten, bl.a. undervisningsmiljø, trivsel, radikalisering og ekstremisme. I bilaget henvises endvidere til de gældende ordensregler.

Brev til skoleledelser i folkeskolen om inspiration til dialog om konflikten i Gaza (PDF)

Brev til skoleforeninger på det frie område (PDF)

Bilag om Ordensregler og værdiregelsæt (PDF)

 

På siden henvises til materialer fra for eksempel biblioteker eller interesseorganisationer. Her kan login med for eksempel UNI-login være påkrævet. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.