Artikel

Tre film skærper opmærksomheden på forebyggelse af ekstremisme

Filmene skal understøtte kommuner, politi, skoleledere og SSP-lærere i deres arbejde med at forebygge radikalisering og ekstremisme på skoler og ungdomsuddannelser.

Skoleledere, SSP-lærere, kommuner og politi, kan nu få hjælp til deres arbejde med forebyggelse af ekstremisme blandt unge via filmserien Opmærksomhed på ekstremisme i skoler og uddannelser.

 

Formål: Bekymringstegn samt rådgivnings- og handemuligheder

Filmene har til formål at understøtte lærere og andre fagpersoner omkring børnene og de unge i at sætte fokus på, hvilke bekymringstegn man skal være opmærksom på, samt hvilke rådgivnings- og handlemuligheder der er til rådighed.

På denne måde skal indsatsen bidrage til et trygt og sikkert læringsmiljø for både lærere og elever.

 

Læs også: Handle- og henvendelsesmuligheder ved tegn på ekstremisme 

Film 1: Tryghed og trivsel i undervisningsmiljøet

Thulani Lindberg-Nielsen fra STUK fortæller om, hvilke udfordringer ekstremisme og et utrygt undervisningsmiljø kan stille skoler og uddannelser overfor, og arbejdet med undervisningsmiljø og sikkerhedsberedskab.
Thulani Lindberg-Nielsen fra STUK fortæller om, hvilke udfordringer ekstremisme og et utrygt undervisningsmiljø kan stille skoler og uddannelser overfor, og arbejdet med undervisningsmiljø og sikkerhedsberedskab.

Film 2: Bekymringstegn og handlemuligheder

Mikkel Hjelt, Ph.d. og rådgiver i Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, stiller skarpt på emnet ekstremisme og fortæller uddybende om bekymringstegn hos unge, der kan være inde i en radikaliseringsproces.
Mikkel Hjelt, Ph.d. og rådgiver i Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, stiller skarpt på emnet ekstremisme og fortæller uddybende om bekymringstegn hos unge, der kan være inde i en radikaliseringsproces.

Film 3: Hvad siger forskningen?

Forsker Lasse Lindekilde formidler sin forskning i læreres reaktioner på radikalisering samt i politiets instruks ved væbnede angreb; en forskning, der bl.a. nedbryder nogle af de myter, der omgærder emnerne.
Forsker Lasse Lindekilde formidler sin forskning i læreres reaktioner på radikalisering samt i politiets instruks ved væbnede angreb; en forskning, der bl.a. nedbryder nogle af de myter, der omgærder emnerne.

 

Baggrund

Filmene er en del af en fælles indsats mellem Børne- og Undervisningsministeriet, Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, Rigspolitiet og SSP-Samrådet. Indsatsen har til formål at opkvalificere lokale ressourcepersoner til at uddanne lærere i, hvordan man skal reagere ved tegn på bekymring for elever, der kan være i berøring med ekstremistiske miljøer. Siden 2022 er i alt 149 lokale forebyggelsesmedarbejdere blevet opkvalificeret til at afholde oplæg på skoler og uddannelser omkring tryghed, trivsel og forebyggelse af ekstremisme.

Indsatsen, som filmene er en del af, er en del af regeringens arbejde for at sikre, at lærere kan undervise i de emner, de finder mest hensigtsmæssige, uden at frygte for trusler eller repressalier.

Læs mere på stopekstremisme.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.