Aktivitet

Fake news, research og kildekritik

I denne aktivitet får eleverne kendskab til, hvad fake news er, og hvordan de kan skelne de rigtige nyheder fra de falske.

Aktiviteten er henvendt til udskolingen.

Anslået tidsforbrug: 3-4 lektioner.

Formålet er, at eleverne lærer at være kildekritiske. De lærer at tage stilling på et oplyst grundlag og får redskaber til at skelne fake news fra rigtige nyheder.

 

Tilrettelæggelse og opbygning

Herunder gennemgås det, hvordan der kan arbejdes fake news.

1. Introducer eleverne for begrebet Fake News
Fake News – falske nyheder – er tekster, der er skrevet, så de ligner journalistiske artikler, men i virkeligheden er teksterne pure opspind – altså fulde af løgn. De spredes typisk via de sociale medier, og mange mennesker tror på det, de læser i historierne.

Afsenderne af Fake News forsøger altså med vilje at misinformere. Men hvad får de ud af det? For de får selvfølgelig noget ud af det. Typisk kan de tjene penge på de falske nyheder. Hvis man laver en falsk nyhed, der har en sensationel overskrift, kan man få mange til at klikke på historien. Så får man mange besøgende på ens website – og det kan man tjene penge på, hvis der er annoncører, der betaler for at indrykke annoncer på ens website. Man kan også have en politisk eller personlig interesse i at få udbredt en falsk historie.

2. Præsenter eleverne for en række falske nyheder eller historier om falske nyheder
Der er mange eksempler på falske historier om alt muligt. Det kan være en minister, som har opfundet og delt en falsk historie. Eller en falsk historie om en sanger, der skulle være død.

3. Spørg eleverne: Kender I nogen eksempler på Fake News? Kan Fake News være et problem for demokratiet?
Fake News kan være problematisk. I lande, hvor regeringen kontrollerer pressen, og bestemmer, hvad befolkningen får at vide og ikke får at vide, taler man om, at der ikke er rigtigt demokrati. For borgerne har ikke adgang til sand viden. I den vestlige verden styres medierne ikke af regeringerne, men hvis der forekommer mange Fake News, kan konsekvensen være lidt den samme.

I den amerikanske valgkamp mellem Donald Trump og Hilary Clinton blev der delt og liket masser af falske nyheder, som måske kan have påvirket folk til at stemme anderledes. Det var nyheder om, at Paven støtter Trump, at Clinton-kampagnen organiserer børnesex fra et pizzeria i Washington, og at Obama forbyder nationalsangen.

Falske nyheder kan ikke bare blive brugt til at sprede løgne om politikere, men også om andre kendte folk eller befolkningsgrupper, man måske ikke bryder sig om. Falske nyheder kan på den måde være med til at bekræfte folks fordomme, påvirke holdninger eller være med til at skabe had på et forkert grundlag. Problemet med falske nyheder er altså, at det kan skabe et fordrejet billede af virkeligheden.

4. Forklar eleverne, hvordan man kan bruge kildekritik til at spotte Fake News
Eleverne kan ud fra spørgsmål som nedenstående undersøge, om kilden er troværdig.

 • Undersøg kilden; hvis nyheden kommer fra et anerkendt medie, er risikoen for, at det er Fake News ikke så stor.
 • Tjek, om andre af de kendte medier bringer historien. Hvis de gør det, underbygger det troværdigheden.
 • Hvem er citeret i historien? Undersøg, hvem der udtaler sig i historien. Prøv eventuelt at google deres navne og se, hvad der dukker op.
 • Giver historien mening? Overvej, om historien er seriøs, eller om der kan være tale om satire eller en joke. Overvej, om historien i virkeligheden er for vild, altså om det er for urealistisk.
 • Overvej også, om dine egne holdninger til emnet påvirker din dømmekraft i forhold til, om historien er sand. Hvis du er enig i eller synes godt om indholdet, kan du måske være mere tilbøjelig til at tro på det, du læser.

Hvis nyheden kommer fra et medie/et site, som, man er i tvivl om, er troværdigt, kan det tjekkes
På seriøse hjemmesider kan man se, hvem der står bag. Det står som regel under fanebladet ‘Om’, ‘Bag om’, ‘Hvem er vi’ eller lignende. På nogle hjemmesider skal man helt ned til bundteksten for at finde ud af, hvem der står bag siden.

Eleverne kan overveje følgende spørgsmål, når de skal vurdere et site/et medie:

 • Virker det seriøst?
 • Passer overskrifterne med teksterne?
 • Er der mange stavefejl? 
 • Virker links’ene på sitet? 
 • Prøv at google mediets/websitets navn og se, hvad der dukker op. Måske andre har skrevet noget om det, der kan hjælpe dig i din vurdering.

 

5. Del nu eleverne ind i grupper á 2-3 elever og bed dem om at gå ud og finde fem eksempler på Fake News.
Kan de ikke finde historier, som de mener er falske, da disse historier ofte fjernes igen, kan de finde omtaler af falske historier, der tidligere har været bragt.

Bed grupperne en for en om at fremlægge de eksempler på falske historier – eller omtale af falske historier – som de har fundet.

6. Introducer eleverne for begrebet Informationssøgning.
Hvis man har brug for at vide noget om et bestemt emne og gerne vil sikre sig, at de informationer, man når frem til, er troværdige, må man lave en informationssøgning.

Spørg eleverne: Hvad gør I, når I skal søge informationer på nettet?
Mange af os er måske vant til at lave en google-søgning eller bruge en anden tilfældig søgemaskine, men problemet med det er, at det så bliver søgemaskinen, der afgør, hvad der kommer frem af resultater. Og den viser ikke resultater efter, hvor relevante de er, men efter hvor godt søgemaskineoptimeret siderne er. Det betyder, at de resultater, der måske er allermest relevante for dig, ikke vises, fordi de ligger på nogle sider, der ikke er søgemaskineoptimeret.

Det er altid vigtigt at være kritisk, da langt fra alt, hvad man finder på internettet, er sandt. Det er altså ikke lige meget, hvilke websites man søger på. Derfor kan det være en god idé at starte med at få overblik over et emne ved for eksempel at slå det op i et onlineleksikon.

Man bør også overveje, om det er mest oplagt at søge efter bøger og artikler eller dokumenter på nettet. Det afhænger af emnet. Hvis emnet eksempelvis er inden for naturvidenskab, er det måske bedst at søge i tidsskrifter. Mens det måske er bedre at søge i artikler, hvis det er et aktuelt emne, eksempelvis terrorisme.

7. Giv eleverne nogle eksempler på alternative steder til Google
Det kan være biblioteks- og artikelbaser. På bibliotek.dk findes bøger og artikler fra alle danske biblioteker. Eller eleverne kan søge på InfoMedia, som samler artikler fra alle store danske aviser. Hvis eleverne skal søge på lande, kan de for eksempel bruge Globalis.dk, der indeholder landefakta. Og hvis de har brug for statistik, kan Danmarks Statistik være et godt sted at starte.

8.  Sæt eleverne i gang med en informationssøgningsopgave
De kan eksempelvis undersøge, hvor stor forskel der kan være på de oplysninger, de får frem, hvis de søger på google, og hvis de søger på bibliotek.dk:

 • Vælg et emne 
 • Søg på det på google og se, hvad der kommer frem 
 • Søg på bibliotek.dk og se, hvad der kommer frem 
 • Sammenlign de to søgninger. Var der stor forskel? Hvad gav de bedste resultater?

Saml op på resultaterne i plenum.

Evaluering

- I hvilket omfang formåede eleverne at skelne falske nyheder fra rigtige nyheder?

- Hvordan fungerede informationssøgningen for eleverne?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.