Kritisk tænkning

Formålet med dette emne er at styrke elevernes evne til kritisk stillingtagen og refleksion samt at sætte fokus på ytringsfrihed.

Undervisningen skal give eleverne viden om, hvor let man kan påvirkes af, hvad andre mener og siger. Kritisk tænkning handler om at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og om evnen til at vurdere, hvornår en nyhed eller en kilde er sand, falsk eller vildledende.

Du finder inspirationsmateriale til arbejdet med kritisk refleksion og kildekritik, ytringsfrihed samt om de udfordringer og muligheder, der opstår ved brug af sociale medier.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.