Aktivitet

Bevægelsesleg: Gæt et udvalg

Eleverne lærer om kommunalpolitiske udvalg (for eksempel social- og sundhedsudvalget), imens de får bevæget sig.

Aktiviteten er henvendt til mellemtrin og udskoling.

Anslået tidsforbrug: 1/2-1 lektion.

Aktiviteten har til formål, at kombinere bevægelse med elevernes læren om de forskellige kommunalpolitiske udvalg. 

 

Tilrettelæggelse og opbygning

Hvis I ikke allerede har arbejdet med det, kan du med fordel starte med at introducere eleverne til, hvad udvalgene i kommunen laver ved at vise filmen ‘Hvad laver kommunen?’. 

Tal med eleverne om, hvad udvalgene i kommunen laver. Fortæl at der findes mange forskellige udvalg, og at de kan være forskellige fra kommune til kommune. Giv som eksempel følgende fem udvalg, og tal med eleverne om, hvad de forskellige udvalg arbejder med: 

  • Social- og sundhedsudvalget (fx sociale forhold, ældrepolitik, sundhed) 
  • Teknik- og miljøudvalget (fx miljø, veje, boligpolitik, fysisk planlægning) 
  • Børne- og ungdomsudvalget (fx skole, uddannelse, daginstitutioner) 
  • Kultur- og fritidsudvalget (biblioteker, idrætsklubber, kunstudstillinger) 
  • Beskæftigelses- og integrationsudvalget (job, arbejdsmarked, integration af flygtninge). 

Tag eleverne med udenfor et sted med god plads, og del dem op i grupper ved at tælle 1, 2, 3, 4, 5. Alle 1’erne stiller sig sammen, alle 2’erne stiller sig sammen osv. 

Introducer dem for legen: Vi skal nu lave en leg, hvor hver gruppe er et politisk udvalg i kommunen. I får nu at vide, hvilket udvalg I er: 

  • Gruppe 1: Social- og sundhedsudvalget 
  • Gruppe 2: Teknik- og miljøudvalget 
  • Gruppe 3: Børne- og ungdomsudvalget 
  • Gruppe 4: Kultur- og fritidsudvalget 
  • Gruppe 5: Beskæftigelses- og integrationsudvalget. 

Forklar reglerne: Om lidt læser jeg op fra nogle breve, som nogle borgere har sendt til en af jeres grupper – altså et af de politiske udvalg i kommunen. Men jeg fortæller ikke, hvilket et af udvalgene det er sendt til. Hvis I tror, det er jeres udvalg, brevet er skrevet til, løber I ind og stiller jer på midten, så hurtigt I overhovedet kan. 

Få grupperne til at stå med lige lang afstand til dig/der, hvor de skal løbe hen.  Læs det første brev op, og bed grupperne om at løbe ind, så snart de tror, brevet er til deres udvalg. Fortæl om det var rigtigt eller forkert, og bed eleverne om at stille sig ud igen.

Fortsæt med de øvrige breve.

unpublished

Bilag til "Gæt et udvalg"


“Jeg er en gammel dame, der synes, at maden på kommunens plejehjem er for dårlig. Jeg kunne godt tænke mig, hvis I politikere kunne sørge for noget bedre mad.” (Social- og sundhedsudvalget)

“Vi er en gruppe på 50 borgere, der rigtig godt kunne tænke os, at der kom et medborgerhus i byen – et sted, hvor der kunne være koncerter og teater og cafe, og hvor det kunne være rigtig rart at opholde sig i fritiden.” (Kultur- og fritidsudvalget)

“Jeg bor på Grønnevej og cykler på den vej hver morgen. Men der er ikke nogen cykelsti, og der er mange biler. Jeg synes, det er farligt. Kan I ikke få lavet en cykelsti?” (Teknik- og miljøudvalget)

“Min gamle mor på snart 85 år kan ikke længere komme ned fra og op til sin lejlighed på 4. sal. Og nu har vi fået at vide, at der er mange års ventetid på en ældrebolig. Hvad med at bygge nogle flere ældreboliger?” (Social- og sundhedsudvalget)

“Jeg er rigtig træt af, at jeg skal sortere mit køkkenaffald og have to skraldespande stående udenfor. Kan I ikke bare beslutte, at vi ikke skal sortere vores affald? “ (Teknik- og miljøudvalget)

“Jeg er træt af, at der er så få butikker og cafeer. Kunne I ikke give tilladelse til, at der kom flere butikker fx i forlængelse af hovedgaden?” (Byplanudvalget)

“Jeg er mor til tre børn, der går på Lyngvadskolen. Jeg synes, at skolen trænger til at blive renoveret. Det regner ind i gymnastiksalen, og det trækker fra vinduerne.” (Børne- og skoleudvalget)

“Jeg er rigtig træt af, at der ikke går nogen busser fra stationen og ud til, hvor jeg bor. Det er for langt at cykle, og når jeg skal fra stationen og hjem, tager det mig 100 år, fordi jeg skal med to forskellige busser. Kan I ikke lave en busrute, der går fra stationen og ud til Nørrevænget?” (Teknik- og miljøudvalget)

“Vi skriver fra tre foreninger – tennisklubben, badmintonklubben og squashklubben. Vi mangler alle tre foreninger en hal, hvor vores medlemmer kan træne. Kunne I ikke sørge for en hal mere?” (Kultur- og fritidsudvalget)

“Jeg er en ung kvinde på 16 år. Jeg kunne godt tænke mig at flytte i ungdomsbolig, men der er en lang venteliste til ungdomsboligerne. Kunne I ikke se på, om der var et sted i kommunen, man kunne bygge nogle flere boliger?” (Byplanudvalget)


Evaluering

Der kan efter gennemførsel af aktiviteterne være fokus på spørgsmål som:

- Hvordan fungerede det, at der var bevægelse integreret i aktiviteten?

- Kom alle elever på banen ved hjælp af gruppeinddelingen ?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.