Aktivitet

Debatmøde med lokalpolitikere

Eleverne udvælger en lokalpolitisk sag samt udarbejder og stiller spørgsmål til lokalpolitikerne, som de mødes med til et debatmøde.

Aktiviteten er henvendt til udskolingen.

Anslået tidsforbrug: 2-4 lektioner.

Aktivitetens formål er, at styrke elevernes handlekompetencer ved at give dem konkret erfaring med at debattere med politikere. Derudover at styrke deres demokratiske selvtillid ved, at de erfarer, at lokalpolitikere er almindelige borgere uden ekspertviden.

 

Tilrettelæggelse og opbygning

Aktiviteten består af to dele:

1) Forberedelse til debatmøde

2) Debatmøde

 

Del 1) Forberedelse 

Fortæl eleverne, at I skal afholde et debatmøde med en eller flere af kommunens lokalpolitikere. Eleverne må bestemme emnerne for debatten, og de kan på den måde være med til at påvirke deres lokalpolitikere.

Del klassen op i grupper, som selv skal finde på lokale sager, der optager dem.

Udlevér opgavearket ‘Gør din kommune bedre’ til dem. Hvis ikke de selv kan komme på nogle ideer, kan de fx læse debatindlæg og artikler i lokalaviserne (hvis ikke I har nogle fysiske aviser, så gå på nettet), eller de kan lave en brainstorm over, hvilke problemer de selv eller nogle, de kender, støder på i deres hverdag. 

I plenum præsenterer hver gruppe deres ideer og får feedback fra de andre. Via en debat om emnerne prøver eleverne at nå til enighed om, hvilke emner de vil debattere med lokalpolitikerne til debatmødet. Hvis ikke de kan blive enige, kan I evt. lave en afstemning. 

Del nu klassen ind i grupper igen og lad dem udarbejde de spørgsmål, som de vil stille til politikerne. 

Saml op i plenum på de spørgsmål, som eleverne har forberedt. 

Fortæl at I i debatten skal gøre brug af ‘Regler for den gode samtale’, der lyder som følger: 

  • Vi lytter til hinanden og prøver at forstå, hvad hinanden mener 
  • Vi kommer med seriøse argumenter 
  • Vi taler sandt 
  • Vi holder os til sagen og svarer på det, vi bliver spurgt om 
  • Vi viser respekt for hinanden, holder den gode tone og bidrager til en rar stemning 
  • Vi har et venligt kropssprog. 

Del 2) Debatmødet

Eleverne har under forberedelsen valgt emner og udarbejdet argumenter. Du har i forvejen kontaktet en eller flere lokalpolitikere. Overvej om du kan styrke oplevelsen af at være til debat/borgermøde ved at holde det i et andet lokale end klasseværelset eller ved at rykke rundt på borde og stole i klasseværelset. Tit foregår borgermøder på stolerækker.

Skriv de pågældende sager, som skal diskuteres, op på tavlen.

Sørg for at eleverne sidder klar i grupperne, hvor de har udarbejdet argumenter til politikerne. 

Byd den eller de indbudte politikere velkommen, og giv hver politiker cirka 1-2 minutter til at introducere sig selv for klassen. Bed politikerne fortælle, hvilket parti de kommer fra, hvad deres mærkesager er, og hvad de laver ud over at være lokalpolitikere. 

Spørg evt. politikerne om følgende: 

  • Hvordan har I kontakt til borgerne i kommunen?
  • Altså hvordan har I en fornemmelse af, hvad borgerne i kommunen ønsker? 
  • Hvis man som borger her i kommunen gerne vil have jer til at ændre noget, hvad kan man så gøre for at få jer til at se på sagen? 

Præsentér politikerne for de emner, I gerne vil debattere med dem (og som du har skrevet op på tavlen). 

Fortæl at I i debatten skal gøre brug af ‘Regler for den gode samtale’, som klassen har talt om under forberedelsen.

Skab en en god stemning ved at få politikerne til at rose hinanden for en bestemt sag, en væremåde eller lignende. 

Start med det første emne på tavlen ved at give en elev mulighed for at forklare, hvorfor de vil diskutere den sag med politikerne. Giv hver politiker et minut til at fortælle om vedkommendes holdning til sagen. 

Inviter undervejs eleverne/grupperne til at komme med deres argumenter i sagen og bed politikerne forholde sig til elevernes argumenter.

Fortsæt på samme måde med de andre sager.

Evaluering

Der kan efter gennemførsel af aktiviteterne være fokus på spørgsmål som:

- Hvordan fungerede debatten mellem elever og politikere?

- Fik eleverne øvelse i at argumentere?

- Kan erfaringer fra aktiviteterne bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.