Aktivitet

Hvad laver kommunen og lokalpolitikerne

Eleverne opnår viden om kommunen og kommunalpolitik i denne aktivitet.

Aktiviteten er henvendt til udskolingen.

Anslået tidsforbrug: 1 lektion.

Aktiviteten har til formål, at give eleverne viden om kommunalvalg, hvad kommunalbestyrelsen arbejder med, og hvordan de som borgere kan påvirke politikerne.

 

Tilrettelæggelse og opbygning

Aktiviteten kan introduceres ved at spørge eleverne, hvad de ved om kommunalpolitik. Skriv løbende elevernes forhåndsviden op på tavlen.

 

Der kan tages udgangspunkt i spørgsmål som disse:

 • Hvad hedder borgmesteren i vores kommune? 
 • Hvilket parti kommer borgmesteren fra? 
 • Hvilke andre partier er repræsenteret i byrådet/kommunalbestyrelsen? 
 • Kender I navnene på nogle ud over borgmesteren, der sidder i byrådet? 
 • Kender I personligt nogle, der sidder i byrådet? 
 • Kunne I forestille jer, at jeres forældre eller nogle andre, I kender, ville stille op? 
 • Ved I, hvor tit der er kommunalvalg, og hvordan det foregår? 
 • Har nogle af jer været med jeres forældre nede for at stemme? 
 • Ved I, om kommunen har et ungeråd? 
 • Hvad laver ungerådet? 
 • I nogle, der sidder i ungerådet?  

Tal eventuelt også om:

 • Hvad arbejder kommunen med (for eksempel busser, ældrepleje, skoler, veje, integration af flygtninge, hjælpe ledige i job, lave lokalplaner, vuggestuer/børnehaver mv.)? 
 • Hvem kan stille op til byrådet? 
 • Hvem vælger de personer, der sidder i byrådet? 
 • Hvad er et udvalg? Og hvad laver man i udvalgene? 
 • Hvordan træffer byrådet beslutninger? 
 • Hvad er forskellen på en embedsmand og en politiker?
 • Hvordan får I indflydelse på politikernes arbejde i kommunen?

I kan også se filmen: Hvad laver kommunen på vimeo.com

Evaluering

Der kan efter aktiviteten være fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan fungerede filmen, som kilde til viden om kommunens arbejde?
 • Gav spørgsmålene og filmen mulighed for, at eleverne fik en bedre forståelse af kommunalvalg og deres mulighed for at påvirke politikerne?
 • Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.