Aktivitet

Hvad laver kommunen og lokalpolitikerne

Eleverne læser en fiktiv fortælling, og I diskuterer i klassen en række spørgsmål.

Aktiviteten er henvendt til mellemtrinnet.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

Aktivitetens formål er, at eleverne opnår viden om kommunalvalg, hvad kommunalbestyrelsen arbejder med, og hvordan de som borgere kan påvirke politikerne.

 

Tilrettelæggelse og opbygning

Aktiviteten kan introduceres ved at spørge eleverne, hvad de ved om emnet. Skriv løbende elevernes forhåndsviden op på tavlen.

Der kan tages udgangspunkt i spørgsmål som disse:

 • Hvad hedder borgmesteren i vores kommune? 
 • Hvilket parti kommer borgmesteren fra? 
 • Hvilke andre partier er repræsenteret i byrådet/kommunalbestyrelsen? 
 • Kender I navnene på nogle ud over borgmesteren, der sidder i byrådet? 
 • Ved I, hvor tit der er kommunalvalg, og hvordan det foregår? 
 • Har nogle af jer været med jeres forældre nede for at stemme? 

Tal eventuelt også om:

 • Hvad arbejder kommunen med (for eksempel busser, ældrepleje, skoler, veje, integration af flygtninge, hjælpe ledige i job, lave lokalplaner, vuggestuer/børnehaver mv.)? 
 • Hvem kan stille op til byrådet? 
 • Hvem vælger de personer, der sidder i byrådet? 
 • Hvordan får man indflydelse på politikernes arbejde i kommunen?

I kan også se filmen: Hvad laver kommunen på vimeo.com

Historien om Jørgen:

Historien ‘Jørgen får succes som borgmester’ kan læses højt. I historien er der en række elevspørgsmål, I kan tale om undervejs.

Evaluering

Der kan efter aktiviteten fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan fungerede den fiktive fortælling om Jørgen i forhold til at give eleverne ny viden?
 • Var elevspørgsmålene med til at give eleverne en bedre forståelse af relationen mellem Jørgen og kommunalpolitik generelt?
 • Kan erfaringer fra aktiviteterne bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.