Aktivitet

Rollespil: Borgermødet

Eleverne arbejder med, hvad de kunne tænke sig at ændre ved deres by som forberedelse til et fiktivt borgermøde.

Aktiviteten er henvendt til indskolingen.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

Aktiviteten har til formål er at styrke elevernes demokratiske bevidsthed gennem et rollespil.

 

Tilrettelæggelse og opbygning

Del 1 Forberedelse (45 min) 

Introducér eleverne til rollespillet:

Vi skal nu lave et rollespil, hvor vi leger, at vi alle sammen bor i XX (den by skolen ligger i). Jeg er borgmester, og lidt senere i dag skal jeg mødes med jer til et borgermøde. Til mødet skal I fortælle mig, hvad I godt kunne tænke jer at få forbedret eller lavet om her i byen.

Derfor skal I nu i grupper finde ud af, hvad I vil sige til mig – altså borgmesteren – til mødet. I skal altså arbejde med, hvad I kunne tænke jer at få ændret i byen. Tænk over, at jo flere mennesker, der vil få gavn af jeres idé, jo større sandsynlighed er der for, at borgmesteren synes, at det er en god idé.

Hver gruppe skal lave en planche med gruppens ide/ideer og skal præsentere planchen på borgermødet. Og så må vi se, hvad borgmesteren siger til det. 

Lav en brainstorm på tavlen, hvor I lister alle de ting op, som kommunen laver og har ansvar for.

Del eleverne op i grupper á 4-6 elever, og giv dem fx en halv time til at lave en planche, de skal bruge til at fremlægge deres ideer for borgmesteren ved borgermødet.

Del 2 Selve borgermødet (45-60 min) 

Du er borgmester og byder velkommen til borgermøde på rådhuset. Du fortæller, at du glæder dig til at høre borgernes forslag til, hvordan byen kan blive endnu bedre at bo i. Du ved, at borgerne har arbejdet i grupper, og nu vil du gerne høre gruppe 1’s forslag. 

Første gruppe fremlægger deres ideer med udgangspunkt i deres planche. Som borgmester giver du eleverne feedback på deres ideer med fokus på, hvad du som borgmester mener, ville være konsekvensen af deres idé. Hvis der fx skal laves et tivoli, er det sikkert så dyrt, at der måske ikke er råd til hjemmehjælp til gamle frk. Jensen. Spørg løbende de andre borgere i byen (grupper), hvad de mener om forslaget. 

Gentag ovenstående med alle grupper, og skriv ideerne op på tavlen løbende. 

Borgmesteren samler nu op på ideerne. Sig fx:  Tusind tak for alle de gode ideer, I er kommet med i dag, og som alle vil gøre vores by bedre at bo i. Men som I ved, har byen ikke råd til det hele, og derfor er vi nødt til at vælge, hvad vi synes er vigtigst at bruge penge på. Derfor skal I nu stemme om ideerne. De to ideer, der får flest stemmer, vil jeg tage med tilbage til byrådet. I skal altså hver især stemme på de to ideer, som I synes bedst om. 

Læs nu ideerne op en for en, og bed eleverne om at stemme ved at række hånden op. De må kun stemme på to ideer hver. Skriv antallet af stemmer ud for hver idé.  Borgmesteren afslutter mødet: Jeg vil nu tage de to ideer, der fik flest stemmer, med tilbage til byrådet og foreslå dem, at vi gennemfører jeres ideer.

Evaluering

Der kan efter gennemførsel af aktiviteterne være fokus på spørgsmål som:

- Hvordan fungerede det at lave rollespillet?

- Var elevernes fremlæggelser med til at give dem viden om, hvad kommunen laver?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.