Aktivitet

Sådan har vi påvirket vores by

Eleverne hører om tre borgere, der med succes har bragt deres demokratiske rettigheder i spil.

Aktiviteten er henvendt til alle trin.

Anslået tidsforbrug: ½-1 lektion. 

Formålet er, at eleverne bliver bevidste om, at det ikke kun er de valgte politikere, men alle borgere der har mulighed for at få indflydelse i samfundet.

 

Tilrettelæggelse og opbygning

Fortæl eleverne, at I nu skal se nogle eksempler på, hvordan borgere har fået nogle ting ændret i deres kommune ved for eksempel at kontakte politikerne, skrive læserbreve, holde demonstrationer eller på anden måde gøre opmærksom på det, som de var utilfredse med. 

Læs ”Fortællinger om borgere”, der findes herunder, højt for eleverne og tal om spørgsmålene, der er stillet i forlængelse af fortællingerne.

Spørg eleverne, om de kender nogle, måske deres forældre, der har fået ændret noget i byen, eller om de selv har været med til at ændre noget:

  • Hvordan gjorde de?
  • Hvad kom det til at betyde?
unpublished

Sådan har vi påvirket vores by - fortællinger om borgere


“Jeg bor på en lille smal vej, hvor der kører rigtig mange biler. Der er ikke noget fortov og ingen cykelsti. Derfor er det meget farligt for børnene at færdes på vejen.

Derfor skrev jeg og min kone til kommunen og spurgte, om de ikke kunne lukke vejen af, så bilerne ikke kan køre igennem. Det har politikerne sagt ja til, så nu skal vejen lukkes. Det glæder vi os til.”

Elevspørgsmål: Krestian og hans familie er glade for, at vejen blev lukket. Kan der være nogle, som ikke er glade for beslutningen? (eksempelvis dem på de omkringliggende veje, som nu får mere trafik).


“Kommunen havde besluttet, at mine børns fritidshjem skulle lukke. Det var vi meget kede af. Og det var der også mange andre børn og forældre, der var.

Sammen kæmpede vi for, at fritidshjemmet ikke skulle lukke. Vi lavede demonstrationer, vi skrev til politikerne, og vi fik aviserne til at skrive om det. Det endte med, at fritidshjemmet alligevel ikke blev lukket, og det er vi meget glade for.”

Elevspørgsmål: Hvorfor tror I, at kommunen havde besluttet, at fritidshjemmet skulle lukke? Hvad tror I, det kom til at betyde for kommunen, at fritidshjemmet alligevel ikke blev lukket?


“Vi har startet en forening med 200 medlemmer, som sammen har kæmpet for at få politikerne til at droppe byggeriet af en dansescene midt i vores boligkvarter. Vi har holdt mange møder med os selv og borgmesteren, skrevet mails, lavet løbesedler og skrevet læserbreve i aviserne.

Til sidst lykkedes det os at få politikerne til at droppe planerne om at bygge dansescenen, så vi er meget glade og kan nu sove roligt om natten.”

Elevspørgsmål: Hvorfor tror I, at beboerne på Bryggen har kæmpet så hårdt for, at der ikke skulle komme en dansescene midt i deres boligkvarter? Tror I, det var en fordel, at de var så mange, som var gået sammen om protesterne?


Evaluering

Der kan efter gennemførsel af aktiviteterne være fokus på spørgsmål som:

- Hvordan fungerede det at læse fortællingerne højt i klassen?

- Var elevspørgsmålene med til at give eleverne en bedre forståelse af, hvordan de kan få indflydelse?

- Hvordan bidrager fortællingerne til elevernes forståelse af medborgerskab?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.