Stærke fællesskaber

'Stærke fællesskaber' har til formål at styrke elevernes forståelse og oplevelse af samfundets fællesskaber og de fællesskaber, eleverne til dagligt indgår i og er en del af.

Eleverne får viden om fællesskabets styrker og erfaring med demokrati som styreform. Eleverne lærer, at de kan indgå i fællesskaber med andre, der er anderledes end dem selv.

Du kan finde inspirationsmateriale til, hvordan du kan arbejde med ’sunde’- såvel som ’usunde’ fællesskaber samt konkrete redskaber til, hvordan du håndterer konflikter i klassens fællesskab.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.