Aktivitet

Fællesskab og foreningsdemokrati

I denne aktivitet skal eleverne have besøg af en forening. De får et indblik i, hvad foreningskultur betyder for fællesskaber og demokratiet i Danmark, samt hvor vigtigt foreningsfrihed er.

Aktiviteten er henvendt til udskolingen.

Anslået tidsforbrug: 2-3 lektioner.

Aktivitetens formål er, at synliggøre for eleverne hvad foreningsfrihed betyder i praksis, og at give eleverne lyst og kendskab til at deltage i foreningsfællesskaber. Derudover at introducere eleverne til et forpligtende fællesskab, hvor alle tager ansvar for hinanden og udvikler sig sammen.

 

Tilrettelæggelse og opbygning

1. del: Gennemføres inden foreningen kommer på besøg (varighed ca. 30 minutter) 

 • Forklar eleverne, at de nu skal på opdagelse i hinandens foreningsbaggrund. 
 • De skal hver især lave et underskriftsskema, hvor de finder på en masse forskellige spørgsmål (se eksempel herunder)
 • Forklar, at de nu har 10 min til at få så mange underskrifter som muligt. Man får en underskrift ved at finde en klassekammerat, som er med i en forening. 
 • Opsamling på underskriftsskemaet i klassen. 
 • Snak med eleverne om de foreninger, som de er med i, og hvad det betyder for dem at kunne gå til en aktivitet i en forening.

Eksempel på underskriftskema

Beskrivelse/spørgsmål Underskrift fra elev
Jeg har været medlem af en fodboldklub  
Jeg har været medlem af en gymnastikforening  

 

2. del: Gennemføres sammen med foreningsrepræsentanter (varighed ca. 60-120 minutter) efter aftale med en repræsentant fra en lokalforening

I besøget kan foreningsrepræsentaten for eksempel sætte fokus på:

 • Den personlige fortælling:
  - Hvorfor er du med i din forening? Hvad motiverer dig?)
 • Fortælling om gæst(erne)s forening:
  - Hvorfor er I en forening?
  - Hvad er jeres formål?
  - Hvad mødes I om? (Hvad er ’det fælles tredje’?)
 • Fortælling om foreningsdemokratiet i foreningen
 • Foreningsgæst(erne) viser, hvad foreningen kan. Her kan gæsten lave en øvelse med eleverne - Hvis muligt skal det være en øvelse, der berører temaer som ansvar, medborgskab, demokrati og fællesskab 

Refleksion og opsamling 

Snak med eleverne om følgenede spørgsmål:

 • Var det en forening, som I har lyst til at være med I? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • Var der noget, som overraskede jer ved foreningen?
 • Hvad vil det betyde for jer, hvis vi ikke havde foreningsfrihed?

Evaluering

- Gav foreningsbesøget eleverne en større bevidsthed om, at de foreninger de er med i, også er et forpligtende fællesskab?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.