Aktivitet

Hvilke fællesskaber indgår vi i

Eleverne præsenteres for begrebet fællesskab og arbejder i grupper med at karakterisere et konkret fællesskab.

Aktiviteten er henvendt til indskolingen.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

Formålet er at bevidstgøre eleverne om, at vi alle indgår i en række fællesskaber, og hvad de mange fællesskaber kan bruges til.

 

Tilrettelæggelse og opbygning

Introducer eleverne til arbejdet med fællesskaber og fortæl, hvad et fællesskab er: Et fællesskab er en gruppe af mennesker, der hænger sammen på en eller anden måde. Og i løbet af vores liv er vi en del af en masse fællesskaber. Det første fællesskab, vi bliver en del af, når vi bliver født, er vores familie. Senere kommer vi i vuggestue, og så har vi også et fællesskab der. Og vi har også et fællesskab, hvis vi fx går til fodbold. 

Spørg eleverne, hvilke fællesskaber de selv er en del af og skriv det op på tavlen.

Ved hvert fællesskab kan I tale om, hvad der karakteriserer det: 

  • Hvilke regler er der i det fællesskab? 
  • Hvor godt kender I hinanden i det fællesskab? 
  • Hvor vigtigt er det fællesskab for jeres liv? 
  • Hvem bestemmer i det fællesskab?  Osv. 

Introducer eleverne for en opgave, de skal løse i grupper: Hver gruppe får tildelt et fællesskab (fx familie, SFO, fodboldklub) og skal lave en planche, der viser, hvad der karakteriserer deres fællesskab (til fodbold er det fx en bold, en træner, et hold, et bestemt mødetidspunkt osv.)

Planchen laves med udgangspunkt i et hjælpeark, hvor eleverne kan klippe ord ud, der karakteriserer deres fællesskab. Eleverne skal vælge de ord, der passer til deres fællesskab, og lime dem op på planchen. De må gerne skrive flere ord eller tegne på planchen.

Hæng plancherne op og lad hver gruppe fremlægge deres planche. Spørg fx, hvilke rettigheder og pligter der er i det konkrete fællesskab, eller hvordan fællesskabet styres. Hvem bestemmer i fællesskabet? Fx træner, lærer, alle bliver enige, chef, borgmester. 

Evaluering

- Hvilke observationer gjorde du dig, i forhold til elevernes bevidsthed om de fællesskaber, de indgår i?

- Var gruppearbejdet en hjælp til, at få eleverne til at sætte flere ord på deres fællesskaber?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.