Aktivitet

Vores fællesskaber

Eleverne skal arbejde med, hvilke fællesskaber de indgår i, hvad der karakteriserer dem, og hvordan fællesskaberne rækker ind i hinanden.

Aktiviteten er henvendt til udskolingen.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner. 

Aktivitetens formål er, at eleverne opnår en forståelse af, at vores samfund er et stort fællesskab, der består af mange mindre fællesskaber.

 

Tilrettelæggelse og opbygning

Introducer eleverne til arbejdet med fællesskaber og fortæl, hvad et fællesskab er: Et fællesskab er en gruppe af mennesker, der hænger sammen på en eller anden måde. Og i løbet af vores liv er vi en del af en masse fællesskaber. Det første fællesskab, vi bliver en del af, når vi bliver født, er vores familie. Senere kommer vi i vuggestue, og så har vi også et fællesskab der. Og vi har også et fællesskab, hvis vi fx går til fodbold. 

Spørg eleverne, hvilke fællesskaber de selv er en del af og skriv det op på tavlen.

Ved hvert fællesskab kan I tale om, hvad der karakteriserer det: 

 • Hvilke regler er der i det fællesskab? 
 • Hvor godt kender I hinanden i det fællesskab? 
 • Hvor vigtigt er det fællesskab for jeres liv? 
 • Hvem bestemmer i det fællesskab?  Osv. 

Introducer eleverne for en opgave, de skal løse i grupper: Hver gruppe vælger selv et af fællesskaberne på tavlen – eller du vælger, hvad de hver især skal arbejde med (fx familien, klassen, SFO’en, idrætsklubben, madklubben, klassens evt. messenger-gruppe).

Hver gruppe skal lave en planche/oplæg/digt/video/tale/sang/historie, der viser, hvad der karakteriserer deres fællesskab (til fodbold er det fx en bold, en træner, et hold, et bestemt mødetidspunkt osv.)

Giv hver gruppe et opgaveark (findes nederst på siden).

Lad afslutningsvis hver gruppe fremlægge deres produkt med udgangspunkt i spørgsmålene fra elevarket: 

 • Hvad handler fællesskabet om (hvad er formålet med fællesskabet?) 
 • Hvilke regler er der i det konkrete fællesskab? 
 • Hvad er det, der får fællesskabet til at fungere? (Hvad kræver det af den enkelte at få fællesskabet til at fungere?
 • Hvilke pligter og ansvar har man hver især i fællesskabet, der gør, at det fungerer?) 
 • Hvor godt kender I hinanden i det fællesskab? Og har det betydning for, hvor godt fællesskabet fungerer? 
 • Hvad gør, at det konkrete fællesskab er et godt fællesskab at være med i? 
 • Hvis fællesskabet ikke fungerer så godt, hvad kan man så gøre? 
 • Hvor vigtigt er det konkrete fællesskab for jeres liv og hverdag? 

Tegn nu på tavlen alle de fællesskaber, eleverne indgår i, som cirkler, der rækker ind i hinanden. Start med familien og fortsæt fx med skolen (familiecirklen rækker ind i skolecirklen, fordi en del af familien går i skole). Tegningen udvides i dialog med eleverne fx ved at spørge, hvilke fællesskaber der rækker ind i hvilke andre fællesskaber. (fx går forældrene på arbejde og har et fællesskab der, alle i klassen går på samme skole og har et fællesskab der osv.)

Evaluering

- Hvilke observationer gjorde du dig, i forhold til elevernes bevidsthed om de fællesskaber, de indgår i?

- Var gruppearbejdet en hjælp til, at få eleverne til at sætte flere ord på deres fællesskaber?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.