Redskab

Materialepakke om elevers medbestemmelse

Her kan du finde en materialepakke der har til formål at styrke elevers medbestemmelse i grundskole og på ungdomsuddannelser.

Elevers medbestemmelse er i fokus i lovgivningen for både grundskole og ungdomsuddannelser.

Lovgivningerne stiller på forskellig vis og i forskelligt omfang krav om, at elever har indflydelse på deres egen læring og undervisning samt på skolens virke. 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Dette materiale indeholder inspi­ration og konkrete redskaber til arbejdet med elevers medbestemmelse og kan understøtte en høj grad af inddra­gelse både i og uden for undervisningen i grundskole og på ungdomsuddannelser.

 

Om materialet

Materialet er målrettet ledere af eller lærere i grundskolens ældste klasser og på ungdoms­uddannelserne, der ønsker at styrke arbejdet med elevernes medbestemmelse i undervisningen.

Materialet indeholder redska­ber til at afdække skolens/uddannelsesstedets nuværende praksis for elevers medbestemmelse samt redskaber, som kan inspirere til at udvikle og forankre praksis.

Det er hensigten, at materialet under­støtter demokrati som en praksisform på skolen, og at materialet kan anvendes inden for alle fag og som en inte­greret del af den daglige undervisning.

A Collection of Methods and Tools to strengthen Students’ Participation in Primary and Secondary Schools

The publication "Students' Participation is available in Swedish, Norwegian, Finnish, Icelandic, Faroese and Greenlandic. It is a collection of materials aimed at strengthening students' participation in primary and secondary schools.

 

About the Material

This publication is a collection of methods and tools for teachers or leaders of secondary schools and the older students in primary schools. The purpose of the publication is to strengthen student participation in the classroom. The publication provides tools to discover your current practice for student participation as well as tools to develop and anchor your practice.

The intention is that the publication supports democracy as a practice in the school and that the methods and tools can be used within all subjects and as an integrated part of daily teaching.

The publication is available in Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Icelandic, Greenlandic and Faroese.

 

Crediting

The publication has been compiled by the Danish Agency for Education and Quality and published with support from the Nordic Council of Ministers. The publication consists of tools developed by Kosmos, Amondo, Danske Skoleelever, Skolverket and the Agency for Education and Quality.

 

Kreditering

Materialet er sammensat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og udgivet med støtte fra Nordisk Ministerråd. Materialet består af redskaber udviklet af Kosmos, Amondo, Danske Skoleelever, Skolverket og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

 

Baggrund

I 2020 havde Danmark formandskabet for Nordisk Ministerråd. I den forbindelse igangssatte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et treårigt projekt, Nordens unge i bæredygtige fællesskaber, med det formål at fremme bæredygtige fællesskaber blandt unge i Norden gennem et fokus på aktivt medborgerskab, kulturelt engagement og psykisk trivsel. Materialet ´Elevers medbestemmelse - En materialepakke til at styrke elevers medbestemmelse i grundskole og på ungdomsuddannelser´, er ét blandt flere produkter, der udløber af projektet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.