Viden og inspiration

’Demokrati og fællesskaber’ handler om demokratisk forståelse og praksis.

Temaet har til formål at styrke elevernes oplevelse af og ageren i samfundets fællesskaber og de fællesskaber, som de til dagligt indgår i.

Folkeskoleloven fremhæver, at folkeskolen ikke alene har en pligt til at lære eleverne om demokrati, men at skolen i sin funktion også skal fungere demokratisk ned i den enkelte klasse. Det er gennem elevernes skoletid at de skal opnå kompetencer indenfor: deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter. Disse skal ruste dem til at blive demokratiske borgere.

Du finder materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med demokrati og fællesskaber i den daglige undervisning.

Demokrati og medborgerskab i praksis

Inspirationsmaterialer

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.