Forskning og viden

10 fortællinger om skoleledelse: Praksiskatalog om ledelse af forandringer

Rambøll har i 2014 på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet samlet ti fortællinger, hvor skoleledere fortæller om deres arbejde med forandring og udvikling af skolen.

Fælles for de ti skoler er, at de har gennemført forandringer og samtidig opnået gode skoleresultater.

I august 2014 trådte folkeskolereformen i kraft. Skolelederne vil de kommende år spille en afgørende rolle i skolernes reformarbejde. Det er skolelederne, der har det formelle ansvar for at udvikle en længere og varieret skoledag, så de ambitiøse nationale mål realiseres. På hver eneste skole i Danmark vil reformen betyde en lang række ændringer, hvor det er nødvendigt, at skolelederen i samarbejde med den øvrige skoleledelse offensivt og vedholdende formidler og faciliterer en række forandringer af praksis

 

De ti ledelsesfortællinger

I dette praksiskatalog har vi samlet ti fortællinger, hvor skoleledere fortæller om deres arbejde med forandring og udvikling af skolen. Formålet med fortællingerne er at inspirere skoleledere over hele landet til arbejdet med folkeskolereformen – og særligt den længere og mere varierede skoledag. I hver fortælling tages der afsæt i ét forandringsprojekt, som lederne har fundet relevant i forhold til reformen. Fortællingerne kommer ikke hele vejen rundt om den konkrete forandringsproces, men stiller skarpt på udvalgte temaer. De ti ledelsesfortællinger supplerer hinanden, idet de sammen belyser en vifte af temaer, der er centrale i arbejdet med forandringsledelse og for arbejdet med folkeskolereformen. Oversigten nedenfor opsummerer disse temaer.

 

Temaer med relevans for forandringsledelse

 • Visioner, mål og værdier
 • Planlægning, opfølgning og dokumentation
 • Kommunikation
 • Roller og delegation  
 • Systematisk refleksion
 • Relationer
 • Motivation og medejerskab
 • Videns- og kompetenceløft

 

Temaer med relevans for reformens indholdselementer

 • Læringssyn og læringsmål
 • Den længere og mere varierede skoledag
 • Undervisningsdifferentiering
 • Alternative tilgange til holddannelse
 • Lærer- og pædagogsamarbejde
 • Den åbne skole
 • Motion og bevægelse
 • Inklusion

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af Rambøll i 2014.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.